KẾ HOẠCH Công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế tỉnh Bắc Kạn năm 2021

Kế hoạch số 91.KHJ-UBND của UBND tỉnh về TT Tổng điều tra Kinh tế năm 2021

Bài trướcKẾ HOẠCH Truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2021
Bài tiếp theoThông báo mời thầu gói thầu Cung ứng vật tư thực hiện mô hình trồng Dưa hấu vụ xuân năm 2021