Kế hoạch 340/KH-UBND ngày 26/5/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với nông dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023

CV thuc hien KH 340