Huyện Ba Bể triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2016

Ngày 1/11, UBND huyện Ba Bể đã họp bàn đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác trong 10 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối của năm 2016. Đồng chí Cao Minh Hải- Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp./.

 

 

Ảnh: Đồng chí Cao Minh Hải – Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo tại cuộc họp.


Trong lĩnh vực kinh tế, sản xuất nông nghiệp toàn huyện gieo cấy được trên 4.400 ha lúa đạt 107 KH, sản lượng ước đạt 21.893 tấn, hiện bà con nhân dân đang bắt đầu thu hoạch diện tích lúa vụ mùa. Cây ngô trồng được trên 2.500 ha bằng 100,15 % KH, sản lượng ước đạt trên 10.900 tấn. Các cây trồng khác được triển khai kịp thời vụ, sinh trưởng tốt. Công tác trồng rừng đạt 118%KH với diện tích trồng mới 590,5 ha. Tình hình đàn vật nuôi tương đối ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Hiện công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi cơ bản đã hoàn thành. Các chương trình dự án như 30A, 135 và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai theo kế hoạch trong đó  đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dưng nông thôn mới, toàn huyện đã có 2 xã đạt 11 tiêu chí, 1 xã đạt 10 tiêu chí còn lại các xã đạt từ 5-9 tiêu chí, huyện đang tập trung nguồn lực hỗ trợ xã Cao Trĩ đạt xã nông thôn mới trong năm 2016 này. Công tác thu ngân sách đạt trên 15,7 tỷ đồng bằng 78,57 % KH, các lĩnh vực  y tế, văn hoá, giáo dục được triển khai hiệu quả, tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được đảm bảo Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Ba Bể còn gặp những khó khăn nhất định dẫn đến một số chỉ tiêu kế hoạch đạt thấp như tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác quản lý đất đai, khoáng sản, quản lý vi phạm hành lang an toàn giao thông còn nhiều hạn chế, chưa kịp thời…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Cao Minh Hải đề nghị trong 2 tháng còn lại của 2016, các ban ngành đoàn thể và các địa phương cần dồn sức tập trung cao độ hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch trong đó chú trọng hoàn thành giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản, tập trung thu ngân sách, huy động mọi nguồn lực cho chương trình xây dựng nông thôn mới của các địa phương đặc biệt là xã điểm Cao Trĩ. Giải quyết những khó khăn trong quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉ đạo người dân tập trung thu hoạch các cây trồng vụ mùa để triển khai kịp thời sản xuất vụ đông xuân 2017.