Huyện Ba Bể Tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ

Ngày 19/7/2022, UBND huyện Ba Bể tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4-10-2002 của Chính phủ về tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Cương – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bắc Kạn, thành viên Ban đại diện NHCSXH tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của chính phủ cấp tỉnh; đồng chí Hoàng Đình Nhuận – Phó giám đốc NHCSXH tỉnh Bắc Kạn; Đồng chí Ma Thị Cử – Ủy viên BTV, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, lãnh đạo các phòng, ban huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn, đại diện các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác cấp huyện, xã; trưởng thôn, tiểu khu trưởng, tổ trưởng tổ Tiết kiệm và vay vốn cùng các hộ vay vốn tiêu biểu trên địa bàn xã, thị trấn.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Trong 20 năm qua, đã có trên 42.654 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn với số tiền 1.095 tỷ đồng. Trong đó, đã cho vay được 21.948 lượt hộ nghèo, 2.470 lượt hộ cận nghèo, 410 lượt hộ mới thoát nghèo có cơ hội tiếp cận vốn vay ưu đãi để đầu tư sản xuất, kinh doanh với mục đích không chỉ thoát nghèo bền vững mà còn vươn lên làm giàu; giúp cho 1.106 lao động có công ăn việc làm ổn định thuộc chương trình cho vay giải quyết việc làm; 1.337 lượt hộ vay vốn đi xuất khẩu lao động có nguồn thu nhập ngoại tệ gửi về trả nợ ngân hàng và giúp đỡ gia đình; 7.790 hộ hộ trung bình, khá vay vốn để sản xuất kinh doanh; 508 hộ nghèo làm mới và sửa chữa nhà ở; trên 2.428 lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn trang trải chi phí học tập; 1.667 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường đã góp phần cải thiện môi trường xanh sạch, không bị ô nhiễm, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng dân cư tại khu vực nông thôn… Từ 02 chương trình tín dụng ban đầu (hộ nghèo, giải quyết việc làm), đến nay trên địa bàn huyện đã có 18 chương trình tín dụng. Các chương trình tín dụng đã được tổ chức thực hiện kịp thời và đúng chính sách, chế độ; tiền vốn được giao trực tiếp cho người thụ hưởng ngay tại xã, không qua cấp trung gian, trước sự chứng kiến của các tổ chức chính trị – xã hội, của chính quyền và nhân dân, đảm bảo nguyên tắc quản lý công khai và dân chủ, tính đến 30/6/2022 tổng dư nợ các chương trình đạt 340.788 triệu đồng, tăng 333.632 triệu đồng so với năm 2003, bình quân trong giai đoạn 20 năm, mỗi năm dư nợ tăng 16.682 triệu đồng.

Kết quả đạt được trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện trong 20 năm qua đã khẳng định sự phù hợp giữa chủ trương chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Chính Phủ với thực tiễn tình hình kinh tế – xã hội, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách có vai trò quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị, trật tự xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội theo định hướng từng thời kỳ của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện; góp phần thực hiện mục tiêu về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển, mở rộng sản phẩm dịch vụ OCOP trên địa bàn. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần tích cực vào việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trong những năm qua trên địa bàn huyện.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Ngọc Cương – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại hội nghị

Ảnh: đồng chí Ma Thị Cử – Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Cương – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Bắc Kạn và đồng chí Ma Thị Cử – Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện ghi nhận và biểu dương những thành tích mà lãnh đạo huyện, Ban đại diện NHCSXH huyện, các hội đoàn thể trên địa bàn huyện trong 20 năm qua đã triển khai, thực hiện thành công Nghị định 78 của Chính phủ. Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 78 của Chính phủ, các đồng chí cũng giao nhiệm vụ cho Ban đại diện hội đồng quản trị Ngân CSXH huyện, các Phòng ban ngành có liên quan, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác các cấp, UBND các xã, thị trấn và Ngân hàng CSXH  triển khai thực hiện tốt chỉ thị số 40, kết luận 06 của ban Bí thư TW Đảng và chỉ đạo của tỉnh ủy- HĐND- UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, trong đó đặc biệt quan tâm tập trung nguồn lực nhất là nguồn vốn ngân sách huyện ủy thác qua ngân hàng CSXH để tổ chức triển khai thực hiện tốt chương trình tín dụng chính sách xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn; tiếp tục tập trung củng cố nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị xã hội, chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, các điểm giao dịch tại các xã, thị trấn để chuyển tải kịp thời có hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội; chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; quan tâm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp các ngành, của mọi tầng lớp nhân dân đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những tiêu cực trong tổ chức triển khai thực hiện đồng thời nắm bắt nhu cầu, tâm tư nguyện vọng của nhân dân cơ sở đề xuất kiến nghị các cấp có thẩm quyền bổ sung, chỉnh sửa về cơ chế chính sách cho phù hợp với tình hình thực tế. Phòng giao dịch NHCSXH huyện tích cực chủ động hơn nữa trong việc tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, cũng như phối hợp với các ban, phòng, ngành của huyện và UBND các xã, thị trấn triển khai có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần, thái độ của đội ngũ cán bộ viên chức Phòng giao dịch với phương châm “Giỏi một việc, biết nhiều việc”, “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”,…

 

Ảnh: Tập thể và cá nhân được tặng giấy khen tại hội nghị

Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm triển khai thực hiện nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác./.

Tác giả: Bế Thị Châm

Nguồn tin: Trung tâm VHTTTT