Chủ tịch UBND Huyện Ba Bể chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án, đồ án quy hoạch và kế hoạch thu nhân sách nhà nước năm 2002 ngày từ đầu năm

Ngày 09/02/2022, Đồng chí Lưu Quốc Trung – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp để kiểm điểm tiến độ thực hiện các công trình, dự án đầu tư chuyển tiếp, khởi công mới và tiến độ thực hiện kế hoạch thu ngân sách năm 2022, Cùng dự có đồng chí Trung Ngọc Mẫn – Phó Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các đơn vị phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng, Chi cục Thuế khu vực Ba Bể – Ngân Sơn – Pác Nặm.

Ảnh: Quang cảnh buổi họp

         Tại cuộc họp, các ngành đã báo cáo chi tiết tiến độ thực hiện các công trình, dự án đầu tư chuyển tiếp và khởi công mới trong năm 2022; tiến độ triển khai các đồ án quy hoạch, công tác quản lý quy hoạch trên địa bàn huyện; tiến độ thu ngân sách năm 2022; đề xuất một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Đồng chí Lưu Quốc TrungPhó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các ngành phải tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ triển khai các công trình, dự án, đồ án quy hoạch trên địa bàn huyện; bắt tay ngay vào công việc sau kỳ nghỉ tết, không được có tâm lý “tháng giêng là tháng ăn chơi”; Các chủ đầu tư xây dựng biểu chi tiết tiến độ triển khai các công trình, dự án, đồ án quy hoạch trình UBND huyện xem xét, chấp thuận, làm cở sở để chỉ đạo và kiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện; đối với các công trình, dự án đầu tư chuyển tiếp hoàn thành trong quý I năm 2022; giải ngân các nguồn vốn theo kế hoạch vốn được giao; đối với các kiến nghị, đề xuất liên quan đến điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án…đề nghị các đơn vị chủ động phối hợp chuẩn bị hồ sơ trình UBND huyện trong tháng 2/2022 để xem xét, quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường chủ động rà soát quỹ đất, hoàn thiện các thủ tục theo quy định, sớm đề xuất giao đất, cho thuê đất, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách được giao; đồng thời đồng chí chủ tịch có nhẫn mạnh và chỉ đạo các đơn vị lưu ý một số nội dung, quy định liên quan trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị….

Ảnh: Đồng chí Lưu Quốc Trung -Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo tại cuộc họp.

Tác giả: La Thị Ngân

Nguồn tin: Văn phòng HĐND&UBND huyện