Huyện Ba Bể họp Ban chỉ đạo CCHC và Chính quyền số năm 2022

Ngày 08/4/2022,Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính  huyện Ba Bể đã họp đánh giá việc thực hiện công tác Cải cách hành chính, chính quyền số Quý I. phương hướng nhiệm vụ Quý II và đồng thời chỉ ra những hạn chế còn tồn tại của chỉ số chấm điểm cải cách hành chính năm 2021 để đưa ra phương án khắc phục trong năm 2022. Tham dự và chủ trì cuộc họp đồng chí Lưu Quốc Trung – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chính quyền số của huyện cùng các đồng chí trong Ban Chỉ đạo và tổ thư ký Ban Chỉ đạo CCHC huyện dự họp.

Ảnh: Quang cảnh Họp Ban chỉ đạo CCHC và Chính quyền số năm 2022

Tại cuộc họp, Phòng Nội vụ báo cáo kết quả  Quý I năm 2022 công tác chỉ đạo, điều hành về thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn huyện được triển khai đồng bộ trên tât cả các nội dung, lĩnh vực công việc theo chương trình kế hoạch cải cách hành chính năm. Qua đó đánh giá kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đạt kết quả thấp, qua đó xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; để đạt được kết quả trong thực hiện nhiệm vụ phòng Nội vụ xây dựng dự thảo phân công thành viện BCĐ phụ trách từng xã, đơn vị và Quyết định Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính trên địa bàn huyện Ba Bể năm 2022; Phòng Văn hóa và Thông tin thông qua báo cáo về tình hình Chuyển đổi số trên địa bàn huyện Ba Bể năm 2022. Với những nội dung triển khai tại cuộc họp được các thành viên Ban Chỉ đạo nhất trí cao và đồng thuận với kế hoạch khắc phục những tồn tại trong thời gian tới.

Ảnh: Thảo luận tại buổi Họp Ban chỉ đạo CCHC và Chính quyền số năm 2022

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lưu Quốc Trung – Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC huyện ghi nhận những cố gắng trong năm 2021 các cấp, các ngành, địa phương đã nỗ lực thực hiện, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội – an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện, tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế như chỉ số cải cách hành chính huyện đạt thấp; người dân, doanh nghiệp chưa hài lòng khi được điều tra xã hội học. Một số lãnh đạo cơ quan, địa phương còn thiếu quan tâm chỉ đạo thực hiện. Để đạt được kết quả tốt hơn, cao hơn nữa trong năm 2022  cơ cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức; lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành của các cơ quan làm thước đo, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính; nâng cao năng lực cán bộ thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát trong thực hiện cải cách hành chính.

Ảnh: Đồng chí Lưu Quốc Trung – Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC huyện chỉ đạo tại cuộc họp./.

Tác giả: La Thị Ngân

Nguồn tin: Văn phòng HĐND&UBND huyện