Hưởng ứng tham gia cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn lần thứ 3, năm 2023

Quyet dinh ban hanh The le cuoc thi KNĐMST 2023-C

Cong văn huong ung cuoc thi khoi nghiep

Tơ Roi van dong cuoc thi KNĐMST 2023