HỌP TRỰC TUYẾN VỀ HỘI THẢO KHOA HỌC LẤY Ý KIẾN QUY HOẠCH TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Chiều ngày  19/01, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đăng Bình- Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Đinh Quang Tuyên- Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến Hội thảo lấy ý kiến quy hoạch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại điểm cầu huyện Ba Bể tham dự có các đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy,; Lưu Quốc Trung – phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Trung Ngọc Mẫn – Phó Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí lãnh đạo phòng Kinh tế- Hạ tầng, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể, Ban Quản lý ĐT,DXCB huyện và các thành viên liên quan

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến hội thảo lấy ý kiến quy hoạch tỉnh Bắc Kạn

Khai mạc tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Đăng Bình- Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đại biểu và các thành viên Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn nghiên cứu, tham gia ý kiến về nội dung Quy hoạch tỉnh và các nội dung kiên quan ngành, lĩnh vực quản lý, đồng chí Trần Công Hòa- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình triển khai lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng chí Hán Minh Cường- Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ xây dựng ACUD Việt Nam thông qua báo cáo tóm tắt thuyết minh Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ảnh: Các ý kiến thảo luận, đóng góp tại Hội nghị

 Tại hội nghị, các đại biểu tham dự gồm các nhà khoa học, chuyên gia và các bộ ngành tham gia các ý kiến góp ý đóng góp cho Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó: mục tiêu tổng quát đến năm 2030 phấn đấu đưa Bắc Kạn trở thành tỉnh phát triển, phấn đấu đến năm 2030 Bắc Kạn trở thành tỉnh phát triển khá của Vùng Trung du và miền núi phía Bắc, giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn và xóa bỏ sản xuất tự cung, tự cấp, nhỏ lẻ trong đồng bào dân tộc thiểu số; cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, xã hội được đầu tư đồng bộ, hiện đại, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nền kinh tế phát triển về nông nghiệp, du lịch.

Ảnh : Đồng chí Nguyễn Đăng Bình- Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Bình- Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với dự thảo quy hoạch và khẳng định: Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa quan trọng làm cơ sở để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ngành, huyện, và đơn vị tư vấn thiết kế tập trung nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch để trình Chính phủ trên cơ sở mục tiêu phát triển tổng quát …/.

Tác giả: La Thị Ngân

Nguồn tin: Văn phòng HĐND&UBND huyện