Hơn 36.000 số báo và tạp chí cấp cho đồng bào vùng sâu vùng xa

Từ đầu năm đến nay, huyện Ba Bể đã cấp hơn 36.000 số báo, tạp chí cho đồng bào vùng sâu, vùng xa trên địa bàn.

 

Ảnh: Những kiến thức trong báo, tạp chí giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân


Các đầu báo được đưa đến tay bà con như: Báo nhân dân, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Báo Tin tức, Báo Bắc Kạn, Báo Dân tộc và phát triển, Báo Đại đoàn kết, Báo Nông thôn ngày nay, Báo Sức khỏe đời sống, Báo Phụ nữ…

Qua những kiến thức trong các trang báo và tạp chí đã giúp người dân nắm được nhiều thông tin bổ ích, có thêm nhiều kinh nghiệm áp dụng vào cuộc sống, nâng cao hiểu biết, cùng thi đua thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gia đình văn hóa… Đặc biệt, những kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, gương người tốt việc tốt, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số rất có ý nghĩa với bà con, giúp bà con áp dụng vào thực tiễn để cải thiện đời sống.