Hội thảo xây dựng Đề án “ tăng cường công tác lãnh đạo và nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng, giai đoạn 2022 – 2025”

Sáng 7/6, Huyện ủy Ba Bể tổ chức Hội thảo xây dựng Đề án “ tăng cường công tác lãnh đạo và nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng, giai đoạn 2022 – 2025”. Đồng chí Cao Minh Hải – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội thảo; dự còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; lãnh đạo các chi đảng bộ trực thuộc; Đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Báo cáo đề dẫn hội thảo đồng chí Ủy ban kiểm tra Huyện ủy trình bày nêu rõ: Trong những năm qua các chi, đảng bộ cơ sở, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ huyện đã quán triệt đầy đủ, kịp thời Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo và xem xét thi hành kỷ luật đảng cơ bản đảm bảo nguyên tắc, thủ tục theo quy định. Kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát trong đảng bộ huyện giai đoạn 2015 – 2021 được 283 tổ chức đảng và 388 đảng viên. Qua kiểm tra, có 29 tổ chức đảng và 33 đảng viên có khuyết điểm vi phạm nhưng chưa đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật; qua giám sát 53 tổ chức đảng và 80 đảng viên, đã kịp thời chỉ ra hạn chế, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên, không có tổ chức đảng và đảng viên nào có khuyết điểm phải chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Việc xây dựng Đề án “ tăng cường công tác lãnh đạo và nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng, giai đoạn 2022 – 2025” là rất cần thiết để đánh giá đúng thực trạng công tác kiểm tra, giám sát, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ảnh: Huyện ủy Ba Bể tổ chức hội thảo xây dựng Đề án “ tăng cường công tác lãnh đạo và nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng, giai đoạn 2022 – 2025”

Tại hội thảo, đại diện một số chi đảng bộ đã báo cáo tham luận, giải pháp nâng cao chất lượng, công tác kiểm tra giám sát hàng năm của các chi đảng bộ trực thuộc; các đại biểu cũng đã đưa ra một số ý kiến kiến nghị, đề xuất chỉnh sửa một số câu từ trong bản hội thảo Đề án.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Cao Minh Hải – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu vào dự thảo Đề án. Đồng chí cho biết, sau hội thảo Ủy ban kiểm tra Huyện ủy sẽ tiếp thu các ý kiến và hoàn thiện dự thảo Đề án trước khi trình Ban Thường vụ Huyện ủy./.

Tác giả: Hoàng Văn Chúc

Nguồn tin: Trung tâm VHTTTT