Hội thảo Mô hình cải tạo đất trồng lúa theo Nghị định số 35 của Chính phủ

Ngày 25/6/2018, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Ba Bể phối hợp với UBND xã Thượng Giáo tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện Mô hình cải tạo đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ./.

 Diện tích lúa của mô hình tại thôn Nà Ché, xã Thượng Giáo

cho năng suất và sản lượng cao

Tại xã Thượng Giáo, có 163 hộ tham gia thực hiện trên diện tích 30 ha. Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 100% chế phẩm vi sinh, phân lân nung chảy, phân Kali và thuốc bảo vệ thực vật theo định mức đầu tư của mô hình và được tập huấn kỹ thuật trong thực hiện gieo cấy, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cho cây lúa. Qua đánh giá của các hộ dân thực hiện mô hình và đánh giá thực tế tại cánh đồng thôn Nà Ché, xã Thượng Giáo cho thấy, sau khi được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và gieo cấy theo giống lúa đã được hỗ trợ, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chăm sóc theo quy trình hướng dẫn, cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, ít sâu bệnh hơn, bông lúa dài, hạt chắc, năng suất bình quân đạt 60tạ/ha, sản lượng đạt 180 tấn. Đặc biệt, thực hiện theo mô hình cải tạo đất trồng  lúa, giúp bà con biết cách sử dụng phân bón vi sinh trong canh tác cây trồng, góp phần cải tạo nâng cao độ phì nhiêu của đất, tăng năng suất, chất lượng cây trồng, góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và bảo vệ môi trường sinh thái.

Được biết vụ xuân 2018, huyện Ba Bể đã thực hiện Mô hình cải tạo đất trồng lúa theo Nghị định số 35 của Chính phủ tại 02 xã Thượng Giáo và Cao Thượng, với tổng diện tích 60 ha, có 364 hộ dân thực hiện./.