Hội thảo Góp ý kiến Đề án phát triển du lịch trên địa bàn huyện Ba Bể

Chiều 10/12, UBND huyện tổ chức hội thảo góp ý kiến Đề án phát triển du lịch trên địa bàn huyện Ba Bể giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng chí Ma Thị Cử – Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo hội thảo; dự có đồng chí Hà Văn Trường – Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND các xã thị trấn, nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ và một số ban ngành liên quan của huyện.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe UBND huyện thông qua Đề án phát triển du lịch trên địa bàn huyện Ba Bể giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Nhận định các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức đối với phát triển du lịch của huyện. Tập trung vào một số điểm du lịch như: Động Hua Mạ, Động Puông, thác Đầu Đẳng, Ao Tiên, Động Thẳm Phầy, Lủng Cháng và các di tích lịch sử văn hoá – tâm linh, bản sắc văn hoá, ẩm thực truyền thống của các dân tộc thiểu số… Tuy nhiên, do chưa có nguồn vốn đầu tư để phát triển nên việc quy hoạch, xây dựng các điểm du lịch còn nhiều hạn chế.

Ảnh: Hội thảo góp ý kiến Đề án phát triển du lịch trên địa bàn huyện.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến đề ra các giải pháp như: Huyện quan tâm đầu tư, quy hoạch các khu du lịch; tổ chức các hoạt động nhằm quảng bá, xúc tiến du lịch; mở rộng hợp tác, giao lưu thương mại dịch vụ du lịch, đưa ra các chính sách cụ thể, tập trung quy hoạch một cách có trọng điểm, phân rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương, người dân và có sự phối hợp chặt chẽ hơn…

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội thảo đồng chí Hà Văn Trường – Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và đồng chí Ma Thị Cử – Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao những ý kiến đóng góp xây dựng của các đại biểu và đề nghị Phòng Văn hoá thông tin huyện cần tiếp thu các ý kiến của các đại biểu để chỉnh sửa, hoàn thiện Đề án; phối hợp với Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch và các Sở ngành của tỉnh xây dựng các giải pháp tham mưu cho UBND tỉnh, Huyện uỷ, HĐND huyện để hoàn thiện Dự án phát triển du lịch trên địa bàn huyện Ba Bể, giai đoạn 2021 – 2025./.

Tác giả: Hoàng Văn Chúc

Nguồn tin: Trung tâm VHTTTT