Hội thảo chia sẻ và đóng góp ý kiến báo cáo chuyên đề “ Thực trạng kinh tế xã hội, nguyên nhân đói nghèo, giảm nghèo, cơ hội và tiềm năng phát triển hàng hóa giai đoạn 2010 – 2015, mục tiêu tới năm 2020”.

Ngày 8/4, huyện Ba Bể tổ chức Hội thảo chia sẻ và đóng góp ý kiến báo cáo chuyên đề “ Thực trạng kinh tế xã hội, nguyên nhân đói nghèo, giảm nghèo, cơ hội và tiềm năng phát triển hàng hóa giai đoạn 2010 – 2015”. Đồng chí Cao Minh Hải – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội thảo./.

 

Ảnh: Toàn cảnh hội thảo


Theo đó, trong những năm qua mặc dù điều kiện kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn nhưng huyện Ba Bể luôn quan tâm và dành nhiều nguồn lực ưu tiên cho công tác giảm nghèo như : Chương trình giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết 30A của Chính phủ, chương trình 3PAD và nhiều chương trình dự án giảm nghèo khác đã tạo điều kiện thuận lợi về nguồn lực đầu tư trực tiếp xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất tạo điều kiện cho người dân có nhiều cơ hội vươn lên thoát nghèo. Năm 2010 toàn huyện có 2.976 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 27,88% theo tiêu chí cũ thì  đến cuối năm 2014 toàn huyện đã giảm xuống còn 2.064 hộ nghèo chiếm 18,04% theo tiêu chí mới. Về thực trạng sản xuất chế biến tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp trong những năm gần đây được quan tâm chú trọng trong đó từ các chính sách giao khoán bảo vệ rừng, khuyến khích trồng rừng  đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân doanh nghiệp đầu tư khai thác và chế biến nguyên liệu từ  gỗ rừng trồng nên đã tạo cơ hội mới tăng việc làm, tăng thu nhập cho người dân và đóng góp cho ngân sách địa phương. Cây trồng có thế mạnh như Dong giềng, sắn, chè, hồng không hạt, cam quýt đã và đang được đầu tư nhân rộng, chăn nuôi chú trọng phát triển đàn gia súc, gia cầm, phát triển thủy sản để đáp ứng nhu cầu tại chỗ cũng như thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh….

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, các đại biểu đã thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm tìm những giải pháp hữu hiệu cũng như trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm trong thực tiễn giữa các địa phương để tiếp tục đề nghị tỉnh, huyện và các nhà đầu tư hỗ trợ các nguồn vốn cho việc thực hiện các chương trình giảm nghèo và kết nối duy trì thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông lâm nghiệp trên địa bàn nhằm khai thác có hiệu quả và phát triển tương xứng với những tiềm năng hàng hóa của địa phương.