Hội phụ nữ xã Chu Hương đẩy mạnh phong trào giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ

Những năm qua, Hội phụ nữ xã Chu Hương đã triển khai có hiệu quả nhiều chương trình hỗ trợ chị em phụ nữ thoát nghèo trong đó phong trào “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” là việc làm thiết thực, mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho chị em hội viên. Ghi nhận của nhóm phóng viên./.

 

Trước đây, gia đình chị Đỗ Thị Lan thôn Đon Dài thuộc diện hộ nghèo, đời sống gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, thông qua sự giúp đỡ của Hội Phụ nữ xã Chu Hương,  năm 2014, chị đã được hội liên hiệp phụ nữ tỉnh hỗ trợ tiền 2,3 triệu đồng và được hội phụ nữ huyện cho vay không tính lãi 5 triệu đồng, với số tiền trên chị đã mua 5 con dê giống về nuôi, sau một quá trình cần cù phấn đấu lao động, chị đã phát triển đàn dê lên 13 con. Ngoài ra chị còn  nuôi thêm lợn và chăm sóc gần 1 ha chè để nâng cao thu nhập cho gia đình. Chính sự cần cù, biết cách sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn và tranh thủ sự giúp đỡ của chị em hội viên, cuộc sống gia đình chị Lan đã dần ổn định.

 

Ảnh: Chị Đỗ Thị Lan thôn Đon Dài xã Chu hương chăm sóc đàn dê của gia đình.


Còn với gia đình chị Lục Thị Lậu thôn Pù Mắt, hoàn cảnh gia đình chị vô cùng khó khăn. Chồng mất sớm, trong số 3 người con của chị sinh ra thì có tới 2 người con đều bị dị tật bẩm sinh nên cuộc sống gia đình đã có lúc rơi vào hoàn cảnh bế tắc.  Thông cảm và mong muốn chia sẻ giúp đỡ chị vượt qua khó khăn trước mắt, hội phụ nữ xã cũng đã tạo mọi điều kiện để gia đình chị được hỗ trợ giúp đỡ từ nhiều nguồn khác nhau như hỗ trợ tiền mua còn giống, hỗ trợ vay vốn ưu đãi và giúp đỡ về kinh nghiệp trong sản xuất chăn nuôi. Đến nay gia đình chị cũng đã phát triển đàn trâu lên 5 con, nuôi thêm lợn và dê. Có thể nói, gia đình chị Lậu  hay chị Lan như một minh chứng cho sự hỗ trợ, cùng nhau vượt khó, vươn lên thoát khỏi đói nghèo từ vòng tay và sự giúp đỡ của các cấp hội phụ nữ trong thời gian qua.

 

Ảnh: Gia đình chị Lục Thị  Lậu thôn Pù Mắt xã Chu Hương  đã dần ổn định từ sự hỗ tợ của các cấp hội phụ nữ huyện Ba Bể. 


Chị Mã Thị Chinh – Chủ tịch Hội phụ nữ xã Chu Hương huyện Ba Bể cho biết: Hiện nay hội phụ nữ xã Chu Hương có 646 hội viên sinh hoạt tại 19 chi hội. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm hỗ trợ  chị em từng bước thoát nghèo bền vững, hàng năm, hội phụ nữ xã đã tiến hành rà soát số hội viên phụ nữ nghèo, đặc biệt là phụ nữ nghèo với vai trò làm chủ hộ, là lao động chính tạo thu nhập cho gia đình, tìm hiểu xác định rõ hoàn cảnh và tâm tư, nguyện vọng của từng chị em từ đó, đề ra giải pháp giúp đỡ từng trường hợp với công việc cụ thể như: Nguồn vốn, kỹ thuật sản xuất; cây, con giống và đa phần các chị em đều biết phát huy nguồn vốn hỗ trợ tích cực lao động sản xuất để thoát nghèo. Đến nay số hội viên nghèo của hội chỉ còn trên 12%.

Có thể nói, cùng với nhiều phong trào hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, phong trào “Giúp phụ nữa nghèo có địa chỉ” xã Chu Hương  đã và đang tạo được sự chuyển biến tích cực cả về vật chất và tinh thần cho một bộ phận phụ nữ nghèo, giúp họ tự tin vượt lên hoàn cảnh, chủ động nắm bắt kiến thức, nguồn vốn, tích cực sản xuất, từng bước thoát nghèo.