Hội nông dân huyện: Tập huấn nghiệp vụ công tác hội năm 2015

Ngày 16/7, tại xã Quảng Khê, hội nông dân huyện đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho 50 đồng chí là Ủy viên BCH hội nông dân, Chi hội trưởng, chi hội phó hội nông dân của 3 xã Quảng Khê, Đồng Phúc và Hoàng Trĩ./.

 

Ảnh: Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội nông dân tại Quảng Khê


Lớp tập huấn nhằm trang bị cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở, nhất là các đồng chí chi Hội trưởng, chi Hội phó về những nội dung cơ bản về hoạt động công tác Hội trong tình hình hiện nay, giúp cho cán bộ hội cơ sở có thêm những kiến thức cần thiết để vận dụng vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể ở địa phương mình, góp phần hoàn thành nhiệm vụ công tác Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong thời gian tập huấn, các học viên đã được các đồng chí chủ tịch hội nông dân huyện truyền đạt các vấn đề:  chức năng nhiệm vụ của BCH cơ sở hội, chi hội; công tác quản lý hội viên, các nguồn tài chính của hội và công tác tuyên truyền và một số nghiệp vụ công tác của Hội Nông dân ở cơ sở…Qua Hội nghị tập huấn các học viên tiếp thu những kiến thức mới và phương pháp, cách làm hay trong công tác Hội và phong trào nông dân để vận dụng thực tế tại cơ sở, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, đóng góp vào việc xây dựng tổ chức Hội ngày một phát triển vững mạnh, đẩy mạnh hoạt động chuyên môn phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu của Hội đã đề ra trong năm 2015 và các năm tiếp theo.

 

Bài trướcCông đoàn ngành Giáo dục Ba Bể: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
Bài tiếp theoBa Bể: Nỗ lực nâng cao hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế cho người dân