Hội Nông dân huyện đẩy mạnh củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Những năm qua, bằng nhiều hoạt động thiết thực, Hội Nông dân huyện đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hướng về cơ sở chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Hội luôn tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa tập hợp thu hút được nhiều hội viên tham gia sinh hoạt hội./.

 

ảnh: Mô hình phát triển kinh tế của anh Triệu Kim Trìu Thôn Pác Nghè xã Khang Ninh


 

          Xuất phát từ tình hình thực tiễn, Hội Nông dân huyện đã triển khai và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các mô hình tập hợp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho hội viên. Trong những năm qua, các cơ sở hội nông dân trong huyện luôn được củng cố và kiện toàn, từng bước nâng cao chất lượng hội viên. Bằng những hoạt động cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2015 các cấp hội nông dân trong huyện đã kết nạp mới được 88 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 8.012 hội viên chiếm 81% so với tổng số hộ sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó Hội nông dân huyện đã chỉ đạo các cơ sở hội tổ chức tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà Nước, Điều lệ Hội… được 134 buổi với 5.317 lượt người tham dự; phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn chuyển giao khao học kỹ thuật cho hội viên được 42 lớp với 1.086 lượt hội viên tham gia. Ngoài ra Hội Nông dân huyện còn phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện giải ngân các nguồn vốn vay cho hội viên nông dân, tổng dư nợ của Hội tính đến ngày 31/5/2015 là trên 62 tỷ đồng cho 2.276 hộ vay và phối hợp với cửa hàng vật tư nông nghiệp huyện cung ứng phân bón trả chậm  vụ xuân cho hội viên được trên 222,625 tấn phân bón các loại cho hội viên nông dân.

Để xây dựng cơ sở Hội ngày càng vững mạnh, trong thời gian tới các cấp hội nông dân trong huyện sẽ không ngừng đổi mới công tác tuyên truyền, vận động hội tham gia tổ chức hội, đồng thời có nhiều giải pháp mới nhằm từng bước chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên./.