Hội Nông dân Ba Bể tích cực xây dựng nông thôn mới

Cùng với các cấp hội, đoàn thể trên địa bàn, Hội Nông dân huyện Ba Bể luôn tích cực triển khai các phong trào thi đua, vận động hội viên tham gia hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động… góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương./.

 

Ảnh: Người dân xã Khang Ninh tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn


Bên cạnh việc đẩy mạnh phong trào “nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng”, “phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh”…, phong trào “nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới” cũng luôn được các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Ba Bể quan tâm triển khai tới hội viên, lồng ghép vào các hoạt động công tác Hội và các phong trào thi đua của nông dân. Trong đó tập trung vào việc vận động hội viên và người dân cùng nhau hiến đất, đóng góp tiền của, công sức… chung tay xây dựng đường giao thông nông thôn theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, cùng tham gia xây dựng và bảo vệ kết cấu hạ tầng ở nông thôn như: đường giao thông liên thôn, kênh mương thủy lợi, trường học, nhà họp thôn…. Tính riêng năm 2014, qua công tác tuyên truyền vận động, hội viên nông dân trên địa bàn huyện đã đóng góp trên 11.400 ngày công, sửa chữa, xây mới được trên 17 km kênh mương, sửa chữa được 40 km đường, đổ bê tông trên 300m đường giao thông nông thôn; hiến 16.600m2 đất, đóng góp 3,5 tấn xi măng, 270m3 cát sỏi và hơn 16 triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn…

Tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới khác, Hội Nông dân huyện Ba Bể còn triển khai sâu rộng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Kết quả, mỗi năm đã có hàng nghìn hộ hội viên đật danh hiệu gia đình văn hóa; nhiều làng, khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa. Ngoài ra, Hội còn tham gia tích cực chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo, tăng cường các hoạt động hướng dẫn nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn; tổ chức nhiều lớp tập huấn nâng cao kiến thức về phòng chống ma túy, mại dâm, về phòng chống bạo lực gia đình và các tệ nạn xã hội. Đồng thời triển khai thực hiện tốt các chương trình phối hợp với các ban, ngành liên quan nhằm góp phần cùng với các địa phương hoàn thành các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch./.

                                                                                  

Bài trướcBa Bể: Phấn đấu gieo trồng trên 3.200 ha cây lương thực trong vụ xuân 2015
Bài tiếp theoDự án 3PAD huyện Ba Bể triển khai nhiệm vụ năm 2015