Hội Nông dân Ba Bể hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Ba Bể đã tập trung phát động và tổ chức cho hội viên thực hiện các phong trào thi đua của Hội, trong đó ưu tiên thực hiện các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh và dạy nghề. Với việc triển khai xây dựng các mô hình cùng với những biện pháp chỉ đạo thiết thực, hiệu quả đã có nhiều hội viên thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Phát triển Bí xanh thơm đem lại nguồn thu nhập cao cho nông dân xã Địa Linh huyện Ba Bể.

Hiện nay, huyện Ba Bể có trên 8700 hội viên nông dân trong đó có 88% số hội viên tham gia sản xuất nông nghiệp. Do vậy, hỗ trợ hội viên trong phát triển kinh tế nông nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức hội. Hội Nông dân huyện đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, cung ứng phân bón chất lượng theo phương thức trả chậm cho hội viên. Thông qua các lớp tập huấn giúp hội viên biết cách lựa chọn và sử dụng hiệu quả các loại vật tư đầu vào, tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, tổ chức Hội các cấp đã hỗ trợ hội viên về vốn vay thông qua kênh của Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội. Đến nay, tổng dư nợ Hội Nông dân huyện quản lý trên 75,6 tỷ đồng vốn Ngân hàng Chính sách xã hội cho trên 2000 hội viên vay vốn. Từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân đã cho các hội viên xã Quảng Khê vay vốn trồng hồng không hạt; nông dân xã Yến Dương, Cao Thượng và Quảng Khê nuôi trâu, bò sinh sản, hồng không hạt. Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện đã thực hiện hỗ trợ thông tin, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ nông sản cho hội viên. Chỉ đạo các cơ sở Hội phối hợp với Công ty TNHH Nam Huế tổ chức hướng dẫn, tập huấn khoa học kỹ thuật cho các hộ đăng ký tham gia mô hình. Kết quả trong quý I, đã tổ chức tập huấn được 1 lớp cho 99 hộ hội viên. Bên cạnh đó, phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi được Hội Nông dân huyện phát động sâu rộng tới các hội viên nhằm phát huy sự năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên làm giàu của các hội viên, góp phần cải thiện đời sống.