Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và sơ kết 01 năm hoạt động của mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh trật tự thôn Lủng Tráng – Đông Đăm”

         Ngày 17/12, Công an huyện phối hợp với UBND xã Hà Hiệu tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và sơ kết 01 năm hoạt động của mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh trật tự thôn Lủng Tráng – Đông Đăm”.

Ảnh Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và sơ kết 01 năm hoạt động của mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh trật tự thôn Lủng Tráng – Đông Đăm”

               Tại đây, bà con nhân dân 2 thôn Lủng Tráng , Đông Đăm đã được nghe cán bộ Công an huyện tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về tình hình xuất cảnh trái phép trên địa bàn huyện; tuyên truyền luật An toàn giao thông; tình hình dân tộc tôn giáo trên địa bàn xã Hà Hiệu… Những năm trước đây, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội ở địa bàn 2 thôn Lủng Tráng, Đông Đăm và một số địa bàn giáp ranh diễn biến phức tạp như tội phạp cố ý gây thương tích, bạo lực gia đình, đánh bạc, thanh niên trong thôn thường xuyên sích mích, gây gổ đánh nhau làm mất ổn định ANTT nông thôn. Tuy nhiên sau 01 năm thực hiện Mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh trật tự thôn Lủng Tráng – Đông Đăm”, tình hình ANTT an toàn xã hội được ổn định. Nhiều vụ việc liên quan đến ANTT được phối hợp giải quyết kịp thời, không để phát sinh thành điểm nóng, phức tạp.

Ảnh đồng chí Đại úy Vũ Xuân Sơn – Phó Trưởng công an huyện phát biểu tại hội nghị

         Việc tuyên truyền phổ biến giáo dục đã giúp người dân 2 thôn có thêm kỹ năng, kiến thức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo TTATGT; quản lý vũ khí vật liệu nổ và tích cực tham gia phòng chống tội phạm, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn./.

Tác giả: Vi Thanh Hữu

Nguồn tin: Trung tâm VHTTTT