Hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp năm 2015

Ngày 20/5, Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Bắc kạn phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp năm 2015cho các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp, trường học và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Đồng chí Nông Ngọc Huấn – Phó chủ tịch UBND huyện dự và phát biểu tại hội nghị./.

 

Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Nông Ngọc Huấn – Phó chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh chính sách Bảo hiểm thất nghiệp nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động bị mất việc làm do thất nghiệp và quan trọng hơn là hỗ trợ để người lao động bị thất nghiệp được học nghề, được hỗ trợ tìm việc làm (tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí) nhanh chóng trở lại thị trường lao động, đồng thời người lao động bị thất nghiệp còn được hưởng chế độ Bảo hiểm y tế. Đồng chí yêu cầu các đại biểu tham dự hội nghị cần tập trung, lĩnh hội đầy đủ về chính sách bảo hiểm thất nghiệp để kịp thời thông tin tuyên truyền đến người lao động, tránh tình trạng thiệt thòi cho người lao động.

 

Ảnh: Toàn ảnh hội nghị

 

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe Trung tâm dịch vụ việc làm Sở LĐTB&XH truyền đạt những nội dung trong Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, các chính sách bảo hiểm thất nghiệp như đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động, trợ cấp thất nghiệp, quyền và trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp… các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan như: Luật việc làm, Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp … Theo đó, chính sách bảo hiểm thất nghiệp có một số thay đổi như: Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp; bổ sung trường hợp không được hưởng và được hưởng bảo hiểm thất nghiệp; thay đổi cách tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp; bổ sung trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp; mở rộng đối tượng hỗ trợ học nghề và hỗ trợ tìm việc làm.