Hội nghị trực tuyến tuyên truyền về Chuyển đổi số

Sáng 16/12, UBND tỉnh phối hợp với Tập đoàn FPT tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền về Chuyển đổi số. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn; Phương Thị Thanh – Phó Bí thư  Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh. Tại điểm cầu Ba Bể có các đồng chí Trưởng các ban Đảng, MTTQ và các đoàn thể; trưởng phó các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc huyện Ba Bể

Ảnh Hội nghị trực tuyến tuyên truyền về Chuyển đổi số

Hội nghị đã tập trung tuyên truyền các nội dung: Vai trò của lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước trong chuyển đổi số do Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh trình bày; xem Video clip “Chuyển đổi số và cuộc sống bình thường”; nội dung chiến tranh Nhân dân, chuyển đổi số và cuộc chiến chống Covid-19 do Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT Trương Gia Bình trình bày.

Ảnh đồng chí Hoàng Duy Chinh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn trình bày chương trình chuyển đổi số 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số đối với tỉnh Bắc Kạn. Do vậy cần phải đẩy nhanh, đẩy mạnh hơn nữa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Để chuyển đổi số thành công, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần quan tâm triển khai quyết liệt một số nhiệm vụ trọng tâm: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, sớm xây dựng dự thảo trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án tổng thể về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030. Các Sở, ban, ngành, địa phương phối hợp triển khai Đề án, đảm bảo nguyên tắc, đồng bộ và đột phá. Các huyện, thành ủy chỉ đạo xây dựng kế hoạch về chuyển đổi số trên địa bàn và tổ chức triển khai hiệu quả, tập trung nguồn lực cho chuyển đổi số, ưu tiên triển khai ngay các chương trình đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số. Đoàn thanh niên là lực lượng tiên phong thúc đẩy chuyển đổi số… Ngay sau khi kết thúc Hội nghị, các đại biểu tham dự tiếp tục làm việc, trao

đổi với lãnh đạo Tập đoàn FPT. Chương trình làm việc tập trung bàn luận về chuyển

đổi số và vai trò của chuyển đổi số trong thúc đẩy kinh tế – xã hội tỉnh Bắc Kạn. Tại

đây, lãnh đạo Tập đoàn FPT cam kết sẽ hỗ trợ Bắc Kạn về chuyển đổi số trong thời

gian tới.

Tác giả: Vi Thanh Hữu

Nguồn tin: Trung tâm VHTTTT