Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 Ngành Thông tin và Truyền thông

Cảnh hội nghị (Tại điểm cầu Ba Bể)

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Sở Thông tin & Truyền thông đã nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao. Công tác quản lý báo chí – xuất bản, thông tin đối ngoại được chú trọng. Hệ thống viễn thông, internet đảm bảo hoạt động ổn định và tiếp tục phát triển, phục vụ tốt việc thông tin, liên lạc của các cơ quan Đảng, Nhà nước, nhân dân và công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm, cứu nạn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh… Báo cáo với sở TT&TT, trong 6 tháng đầu năm 2017, Phòng Văn hóa thông tin Ba Bể đã chủ động tham mưu cho UBND huyện, phối hợp với Sở TT&TT thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông tại địa phương; quản lý, kiểm tra nắm bắt tình hình hoạt động đối với mạng lưới truyền thanh cơ sở; tổ chức thục hiện tốt các chương trình dự án về ứng dụng công nghệ thông tin; chỉ đạo sử dụng thư điện tử công vụ và phần mền quản lý văn bản và hồ sơ công việc, hòm thư điện tử công vụ cho UBND các xã, thị trấn…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở TT&TT đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin; tuyên truyền thông qua hoạt động trạm truyền thanh cơ sở và cổng thông tin điện tử; thực hiện tốt phần mềm xử lý hồ sơ công việc, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử phạt các vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; đồng thời xây dụng kế hoạch hoạt động năm 2018 trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế./.

Bài trướcHội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng khối huyện, thành phố 6 tháng đầu năm 2017
Bài tiếp theoĐoàn thanh niên công an huyện Ba Bể: Tích cực thu gom rác bảo vệ môi trường hồ Ba Bể