Hội nghị trực tuyến giao ban xây dựng cơ bản đầu năm 2022

Ngày 24/02, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban xây dựng cơ bản đầu năm 2022 và các nội dung liên quan. Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đăng Bình – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Quang Tuyên – Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Tại điêm cầu huyện Ba Bể có các đồng chí Nguyễn Ngọc Sợn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Lưu Quốc Trung – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; Ma Văn Duy – Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện, Trung Ngọc Mấn – Phó chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các cơ quan ban ngành liên quan.

Ảnh toàn cảnh Hội nghị trực tuyến giao ban xây dựng cơ bản đầu năm 2022

Tại Hội nghị đã được nghe báo cáo, đến ngày 31/01/2022, giải ngân vốn năm 2021 đạt hơn 1.946 tỷ đồng, bằng 93% kế hoạch. Một số nguồn vốn giải ngân tốt như: Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất đạt 103% kế hoạch; vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương đạt 96% kế hoạch; xổ số kiến thiết đạt 97% kế hoạch… ​Năm 2021, tỉnh thực hiện đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được 229 gói, trong đó, phí tư vấn 17 gói, tư vấn 35 gói, mua sắm hàng hoá 17 gói và 160 gói xây lắp. Nhìn chung, các gói thầu tham gia được chủ đầu tư chấp hành theo quy định. Năm 2022, tổng kế hoạch vốn đầu tư công là hơn 2 nghìn 647 tỉ đồng, chưa bao gồm vốn chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, vốn ngân sách Trung ương tăng thêm năm 2022. Đến thời điểm này, các chủ đầu tư mới thực hiện giải ngân vốn được gần 40 tỷ đồng, đạt 2% kế hoạch.

Ảnh Hội nghị trực tuyến giao ban xây dựng cơ bản đầu năm 2022 tại điểm cầu huyện Ba Bể

Để đảm bảo giải ngân đạt tỷ lệ 100% trong năm nay, tại Hội nghị, các đại biểu  đề xuất tăng cường kỷ luật kỷ cương, cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân trong phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và báo cáo tiến độ thi công theo theo ngày và tiến độ giải ngân phù hợp với kế hoạch thực hiện công việc; trong đầu tư xây dựng cần thích ứng an toàn, linh hoạt, hạn chế tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh đến việc triển khai công trình dự án…

Ảnh đồng chí Nguyễn Đăng Bình – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Bình – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các chủ đầu tư xác định nhiệm vụ giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ trọng yếu trong phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện giải ngân vốn. Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, địa phương có liên quan. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách liên quan đến giải phóng mặt bằng cho người dân; bám sát, đốc thúc tiến độ các dự án. Đối với các dự án liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia cần làm tốt các khâu chuẩn bị, chủ động lựa chọn danh mục, sắp xếp lĩnh vực ưu tiên. Về thanh, quyết toán đề nghị các chủ đầu tư thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định, đồng thời xử lý dứt điểm các dự án chậm quyết toán…/.

Tác giả: Vi Văn Hữu

Nguồn tin: Trung tâm VHTTTT