Hội nghị trực tuyến giao ban công tác Tuyên giáo Quý I/2022

Hội nghị trực tuyến giao ban công tác Tuyên giáo Quý I/2022

Sáng 05/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2022 theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Trần Thị Lộc – Ủy viên Ban Thường Vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số sở, ngành, có liên quan.

Ảnh toàn cảnh hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2022

          Tại điểm cầu Ba Bể có các đồng chí  Cao Minh Hải – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện, Đồng chí Ma thị Cử – Ủy viên BTV huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện và các đồng chí Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban MTTQVN huyện, các hội đoàn thể và lãnh đạo 1 số cơ quan, đơn vị chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn.

Trong quý I năm 2022, toàn ngành Tuyên giáo của tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện các lĩnh vực công tác tuyên giáo; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng bằng hình thức trực tuyến. Công tác nắm, phản ánh tư tưởng, dư luận xã hội và đấu tranh chống thông tin xấu, độc, sai trái, thù địch được thực hiện có hiệu quả. Việc định hướng tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; hoạt động văn hóa – văn nghệ diễn ra đúng định hướng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân. Công tác lý luận chính trị, nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống được quan tâm chỉ đạo. Công tác khoa giáo được triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tạo niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền các cấp. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra trong các thông báo kết luận kiểm tra công tác tuyên giáo năm 2021 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo còn một số hạn chế như: Việc tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo có lúc, có việc còn chậm; đội ngũ cán bộ tuyên giáo nhiều nơi còn gặp khó khăn về biên chế, kỹ năng hoạt động; công tác tuyên truyền có lúc, có nơi chưa đồng bộ, kịp thời; đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thực sự chủ động, nhạy bén trong công tác thông tin, dự báo, nắm bắt dư luận xã hội và đề xuất hướng xử lý…

Ảnh đồng chí Phạm Duy Hưng Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt Chương trình phố hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2022

Hội nghị đã được quán triệt Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm nhân dân quan tâm” và Kế hoạch thực hiện nội dung phối hợp năm 2022 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với HĐND  bvà UBND tỉnh. Quý II/2022, ngành Tuyên giáo tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy… Thường xuyên kiện toàn, theo dõi, duy trì hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội. Tiếp tục triển khai các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Ảnh đồng chí Trần Thị Lộc – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu két luân tại hội nghị

          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Lộc – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh tập trung chỉ đạo tăng cường tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; chuẩn bị tổng kết Đề án số 07-ĐA/TU ngày 20/12/ 2017 của Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng giai đoạn 2017-2022; duy trì thực hiện tốt việc cung cấp tình hình thời sự cho đảng viên và Nhân dân; chỉ đạo đẩy mạnh việc triển khai thực hiện học tập và làm theo Bác; quan tâm kiện toàn cán bộ Ban Tuyên giáo, Trung tâm chính trị các huyện, thành phố; chỉ  đạo khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong công tác tuyên giáo quý I/2022.

Tác giả: Vi Thanh Hữu

Nguồn tin: Trung tâm VHTTTT