Hội nghị triển khai rà soát cập nhật thông tin cung, cầu lao động năm 2015

Ngày 12/5 Phòng lao động thương binh và xã hội huyện đã tổ chức hội nghị triển khai rà soát cập nhật thông tin cung, cầu lao động năm 2015. Đồng chí Cao Minh Hải phó chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị, tham dự hội nghị có các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch, cán bộ văn hóa xã, trưởng thôn, tiểu khu trưởng các xã thị trấn.

 

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị


Hội nghị đã được các đồng chí Phòng lao động thương binh và xã hội huyện truyền đạt những nội dung về rà soát, thu thập và cập nhật thông tin về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp và biến động lao động năm 2015 trên địa bàn để làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động.

Qua đây nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ điều tra cơ sở dữ liệu cung , cầu lao động trên địa bàn huyện, tạo điều kiện để cán bộ quản lý và điều tra viên thực hiện chính xác các số liệu, kỹ năng trong công tác điều tra. Đồng thời là cơ sở để phát triển nguồn nhân lực của địa phương trong năm 2015 và những năm tiếp theo./.