Hội nghị triển khai nhiệm vụ sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2017

Ngày 24/2, UBND huyện Ba Bể tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Lý Đức Tuyền – Phó Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn; lãnh đạo UBND và cán bộ nông lâm các xã, thị trấn. Đồng chí Lưu Quốc Trung – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị./.

 

 Ảnh: Toàn cảnh hội nghị


Theo báo cáo đánh giá của UBND huyện, năm 2016 lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp của huyện Ba Bể đã có bước chuyến biến rõ rệt. Nhiều chương trình, chính sách lớn được ban hành, đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến lớn trong sản xuất của người nông dân; các mô hình kinh tế xuất hiện ngày càng nhiều theo hướng bền vững, hiệu quả giá trị kinh tế cao. Kết quả, tổng sản lượng lương thực cả năm của huyện đạt trên 32.800 tấn, đạt 107,62% KH, bình quân lương thực đầu người đạt 631 kg/người/năm. Lĩnh vực chăn nuôi phát triển theo hướng hàng hóa; các chương trình, nội dung khác cũng được quan tâm triển khai có hiệu quả. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện cũng thẳng thắn nêu ra những hạn chế còn tồn tại, đồng thời đề nghị các ban, ngành và các địa phương cần nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, đảm bảo bền vững. Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu nêu những thuận lợi, khó khăn của địa phương mình, ngành mình và đề nghị huyện có giải pháp tích cực cho phát triển nông nghiệp, nông thôn như: liên kết giữa nhà doanh nghiệp với nông dân; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến nông, lâm nghiệp; thu mua, chế biến sau thu hoạch; tổ chức lại sản xuất cho nhân dân; có chính sách đầu tư, hỗ trợ cho nông nghiệp. Đặc biệt là xây dựng, quảng bá thương hiệu, chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nông, lâm sản…

Đánh giá cao kết quả đạt được trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của huyện trong năm qua, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Lưu Quốc Trung đã chỉ đạo: Trong năm 2017, ngành nông nghiệp huyện cần tập trung các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Trong đó trú trọng thực hiện tốt cơ cấu giống để đảm bảo sản xuất hiệu quả, năng suất cao; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, tăng cường chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng những loại cây cho năng suất, chất lượng cao; chủ động phòng chống các loại dịch bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn. Tập trung phát triển cây chè tại 2 xã Chu Hương và Mỹ Phương, tạo thương hiệu để trở thành hàng hóa; có chính sách hỗ trợ, khuyến khích tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất theo chuỗi giá trị; phát triển và mở rộng mô hình cánh đồng cho thu nhập 100 triệu đồng trở lên, tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo chất lượng vật tư giống, phân bón. Ngành nông nghiệp và các địa phương cũng cần làm tốt công tác tuyên truyền để các cấp, các ngành và người dân hiểu đúng đề án tái cơ cấu để nhân rộng nhiều mô hình trong toàn huyện. Phấn đấu đạt các chỉ tiêu trong phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp năm 2017 và những năm tiếp theo./.