Hội nghị tổng kết công tác PCLB&TKCN, công tác phòng chống cháy rừng năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Ngày 14/5, UBND huyện Ba Bể đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống lụt bão & tìm kiếm cứu nạn, công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Cao Minh Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban PCLB&TKCN, Trưởng Ban quản lý, bảo vệ và phát triẻn rừng huyện Ba Bể chủ trì hội nghị./.

 

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị


Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: năm 2014, huyện Ba Bể bị ảnh hưởng trực tiếp của các cơn bão số 2, số 3 và các đợt áp thấp nhiệt đới gây nhiều thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là những trận gió lốc, mưa lớn xảy ra trong các tháng 4, 5, 7, 8 và tháng 9 … gây lũ quét, hư hỏng nhà cửa, gẫy đổ hoa màu cục bộ tại một số xã trên địa bàn, trong đó gây thiệt hại nặng tại một số thôn, bản của các xã: Nam Mẫu, Khang Ninh, Quảng Khê, Thượng Giáo, Bành Trạch, Hoàng Trĩ, Cao Trĩ và thị trấn Chợ rã, ước tổng thiệt hại trong năm 2014 trên 14,8 tỷ đồng. Song với tinh thần chủ động trong công tác PCLB, ngay sau mưa bão BCĐ  huyện đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn khắc phục nhanh hậu quả, sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống cho người dân.

Về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng: Trong mùa khô năm 2014 – 2015 trển địa bàn huyện xảy ra 07 vụ cháy trên đất lâm nghiệp, tổng số diện tích bị cháy là trên 16,8ha. Các vụ cháy đã được cơ quan chức năng, nhân dân địa phương phát hiện và tổ chức chữa cháy kịp thời không để cháy lan ra diện rộng, hạn chế thiệt hại lớn đến rừng.

Phát biểu chỉ đạo HN, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban chỉ huy PCLB&TKCN huyện đã ghi nhận và biểu dương các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt công tác PCLB&TKCN và PCCCR trong năm 2014. Để chủ động triển khai thực hiện tốt phương án PCLB&TKCN và PCCCR mùa khô năm 2015, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn cần tiến hành rà soát kiện toàn BCH PCLB của đơn vị mình, tăng cường tuyên truyền rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân, chủ động xây dựng kế hoạch, phương án PCLB & TKCN và PCCCR. Chủ động kiểm tra các công trình trọng điểm, rà soát các điểm có nguy cơ cao, đặc biệt xác định địa điểm di dời dân đến nơi an toàn khi có bão lũ xảy ra; đảm bảo tốt công tác chuẩn bị vật tư, phương tiện và các điều kiện cần thiết phục vụ cho công tác PCLB & TKCN và PCCCR hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai hỏa hoạn gây ra./.