Hội nghị tọa đàm theo dõi thi hành pháp luật và hỗ trợ pháp lý đối với doanh nghiệp, hợp tác xã tại Ba Bể

Ngày 29/3, Sở Tư pháp phối hợp với UBND huyện Ba Bể tổ chức Tọa đàm về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và hỗ trợ pháp lý đối với doanh nghiệp và các HTX trên địa bàn./.

Toàn cảnh hội nghị

Tại buổi tọa đàm, Sở Tư pháp đã giới thiệu một số văn bản pháp luật liên quan đến doanh nghiệp và các HTX  đồng thời các đại biểu đã trao đổi về thực tiễn công tác hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ thành lập, hoạt động cho doanh nghiệp, HTX; những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và HTX  trong bước đầu khởi nghiệp và hoạt động như  nguồn vốn, chính sách thuế, chuyển đổi đất đai và một số quy định trong thực thi luật doanh nghiệp và HTX. Hội nghị đã tiếp thu và tổng hợp ý kiến về những khó khăn mà các doanh nghiệp và HTX đang gặp phải để kiến nghị cấp thẩm quyền bổ sung hoàn chỉnh về thể chế, thủ tục tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và HTX hoạt động và phát triển.