Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại 3 xã Phúc Lộc, Hà Hiệu, Bành Trạch

Trong hai ngày 16/5 – 17/5, 8 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã gặp gỡ tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 2 của huyện gồm 3 xã Phúc Lộc, Hà Hiệu, Bành Trạch. Đây là hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nhằm thực hiện trách nhiệm của người đại biểu nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân và trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm; tạo điều kiện để cử tri tiếp xúc với người ứng cử, hiểu rõ hơn người ứng cử; trên cơ sở đó cân nhắc, lựa chọn, bầu những người đủ tiêu chuẩn làm đại biểu Hội đồng Nhân dân Huyện Ba Bể khóa 19 nhiệm kỳ 2016 – 2021./.

 

Ảnh: Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của ứng cử viên đại biểu HDND huyện tại xã Phúc Lộc.

 


Ảnh: Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của ứng cử viên đại biểu HDND huyện tại xã Bành Trạch.


8 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện gồm ông Nguyễn Quang Huy – Ủy viên BTV huyện ủy – Trưởng công an huyện, ông Ma Văn Thuyên – Ủy viên BTV – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy, ông Hà Văn Đặng – cán bộ trung tâm y tế huyện, bà Lường Thị Quen – chuyên viên Ban tuyên giáo huyện ủy, ông Hoàng Văn Giang – Chủ tịch UBND xã Phúc Lộc, ông Nông Văn Tiến – Chủ tịch UBND xã Hà Hiệu, bà Dương Thị Thêm – Phó chủ tịch UBND xã Hà Hiệu, ông Ma Văn My – Chủ tịch UBND xã Bành Trạch. Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện trình bày đều khẳng định nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND huyện  khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, lắng nghe ý kiến tâm tư của cử tri, phản ánh trung thực ý kiến, đưa tiếng nói, nguyện vọng của cử tri đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; tích cực tham gia xây dựng và quyết định những chính sách, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Cử tri 3 xã Phúc Lộc, Hà Hiệu và Bành Trạch đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên; có ý kiến đề nghị các ứng cử viên nếu đắc cử sẽ nâng cao trách nhiệm của người đại biểu HĐND trong tham mưu để ban hành các nghị quyết có hiệu quả, phù hợp với địa phương; đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri. Mong muốn các ứng cử viên sẽ có những việc làm mang tính chiến lược, lâu dài để đưa huyện nhà ngày càng phát triển; làm tốt các vấn đề về phát triển kinh tế – xã hội, phân bổ các chính sách phù hợp, hiệu quả và thực tế; quan tâm đến các vấn đề nảy sinh trên địa bàn như đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm và chăm sóc sức khỏe nhân dân …