Hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân, doanh nghiệp, HTX trên địa bàn huyện năm 2022

Ngày 20/9, Huyện ủy Ba Bể tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy với người dân, doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn huyện năm 2022. Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Sơn – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy; Cao Minh Hải – Phó Bí thư thưởng trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lưu Quốc Trung – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí TT UBMTTQ Việt Nam huyện; trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; đại diện các doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ gia đình và một số đơn vị liên quan trên địa bàn huyện./.

Ảnh Hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân, doanh nghiệp, HTX trên địa bàn huyện năm 2022

          Sau khi nghe báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của nhân dân qua đối thoại cấp xã; Người dân, doanh nghiệp và các hợp tác xã đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị như: Người dân xã Phúc Lộc đề nghị UBND huyện Ba Bể bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp đã được Dự án hỗ trợ kinh doanh nông hộ đo đạc năm 2019 và lập hồ sơ năm 2021 cho người dân thôn Khuổi Lượi.

Ảnh Giám đốc HTX Tạ Anh thôn Khuổi Sliến xã Mỹ Phương nếu ý kiến, kiến nghị tại Hội nghị

Người dân xã Khang Ninh đề nghị UBND huyện Ba Bể chỉ đạo Ban quản lý dự án tái định cư Khâu Ban bàn giao diện tích đã thu hồi cho người dân khu tái định cư Khâu Ban quản lý và sử dụng; người dân xã Quảng Khê nêu ý kiến: tuyến đường Nam Mẫu – Quảng Khê đoạn đầu đập tràn thôn Chợ Lèng hiện đã xuống cấp nghiêm trọng gây khó khăn cho học sinh, người dân đi lại, đề nghị UBND huyện nhanh tróng khắc phục; hiện nay đất vườn nhà ông Triệu Phúc Quảng thôn Nà Hai nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng nhưng chưa được thống kê đền bù, đề nghị Ban quản lý dự án giải phóng mặt bằng tiếp tục thống kê đền bù; người dân xã Thượng Giáo nêu ý kiến: hiện nay việc khai thác cát của hợp tác xã Sông Năng gây sạt lở hai bên bờ sông năng ảnh hưởng đến đất sản xuất nông nghiệp của các hộ dân và có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ, đề nghị UBND huyện khảo sát và đánh giá thực trạng sạt lở ở hai bờ sông trên…

Ảnh đồng chí Lưu Quốc Trung – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Ba Bể trả lời ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền tại buổi đối thoại

          Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của nhân dân, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, đồng chí Chủ tịch UBND huyện và đại diện lãnh đạo các cơ quan, phòng ban chuyên môn của huyện đã tiếp thu, làm rõ và trả lời cụ thể xác đáng những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền ngay tại buổi đối thoại. Đối với những vấn đề chưa thể trả lời và giải quyết ngay, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện cũng đã tiếp thu và giao cho các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế, để kịp thời có biện pháp tháo gỡ trong thời gian sớm nhất.

Ảnh đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy phát biểu kết luận tại hội nghị

          Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy cảm ơn các ý kiến, đề xuất trao đổi dân chủ, thẳng thắn của Nhân dân đối với người đứng đầu cấp ủy, đối với những vấn đề cần có thời gian xác minh, làm rõ đồng chí giao cho các bộ phận chuyên môn nghiên cứu, hướng dẫn, giải quyết đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Đồng thời, cũng đề nghị trong thời gian tới UBND các xã, thị trấn cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; tổ chức giám sát thực hiện các ý kiến, kiến nghị của nhân dân; vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2022.

Tác giả: Vi Thanh Hữu

Nguồn tin: Trung tâm VHTTTT