Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện

Ngày 29/5/2017, UBND huyện Ba Bể phối hợp với Sở Lao động – TB&XH tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho các thành viên Ban Chỉ đạo 138 huyện, UBND các xã, thị trấn về công tác cai nghiện và quản lý người nghiện ma túy sau cai. Dự và chỉ đạo tại Hội nghị có đồng chí Lưu Quốc Trung – Phó Chủ tịch UBND huyện./.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tại hội nghị tập huấn, ngoài được tìm hiểu về thực trạng công tác cai nghiện và quản lý người nghiện sau cai hiện nay trên địa bàn tỉnh; Một số quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, cai nghiện tự nguyện tại trung tâm; Một số quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Quy định quản lý người nghiện sau cai và một số nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc… các đại biểu còn được thông tin nhanh về thực trạng, giải pháp về công tác phòng chống tệ nạn mại dâm và mua bán người trên địa bàn tỉnh…

Qua hội nghị tập huấn nhằm nâng cao năng lực trong công tác phòng chống ma túy nói chung, công tác điều trị cai nghiện ma túy và phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy nói riêng tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện./.