Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho tuyên truyền viên cơ sở về công tác xuất khẩu lao động

Trong 2 ngày 27 – 28/5, Sở Lao độngThương binh & Xã hội phối hợp với UBND huyện Ba Bể tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho tuyên truyền viên cơ sở về công tác xuất khẩu lao động./.

 

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

       Tại buổi tập huấn, các học viên được thông qua các nội dung như: Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; Quyết định số 71/2009/ QĐ – TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 phê duyệt đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động; Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số nội dung theo quyết định số 71/2009/ QĐ – TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Chính Phủ; một số văn bản Chỉ thị, chỉ đạo hướng dẫn của tỉnh về công tác xuất khẩu lao động…

       Qua lớp tập huấn, học viên được trang bị những kiến thức góp phần nâng cao năng lực tuyên truyền trong công tác xuất khẩu lao động, trên cơ sở đó thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức xã hội về công tác xuất khẩu lao động góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương./.