Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Ngày 28/6, Huyện ủy Ba Bể tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng cho các đồng chí Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, Ủy viên UBKT các Đảng ủy trực thuộc./.

 

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị


 Hội nghị đã giới thiệu một số vấn đề cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với các tổ chức đảng cơ sở; nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đảng viên; quy trình kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật của Đảng; quy trình thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; quy trình một cuộc kiểm tra tài chính cấp ủy cùng cấp hoặc kiểm tra thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí… Qua hội nghị tập huấn đã giúp nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công kiểm tra của Đảng ủy cơ sở, để từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, qua đó thực hiện nghiêm túc, có kết quả các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương./.