Hội nghị sơ kết mô hình chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn

Ngày 13/7, Huyện ủy Ba Bể tổ chức hội nghị sơ kết mô hình chi bộ cơ quan xã, thị trấn trực thuộc Đảng uỷ cơ sở xã, thị trấn. Đồng chí Bùi Thị Hoa – Phó bí thư thường trực huyện ủy chủ trì hội nghị./.

Toàn cảnh hội nghị

Sau 10 năm triển khai thực hiện mô hình, đến nay 16/16 xã, thị trấn đã thành lập chi bộ cơ quan xã, thị trấn, chiếm 7,76% số chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn, với số lượng đảng viên tham gia sinh hoạt ở các chi bộ cơ quan xã, thị trấn là 317 đảng viên, chiếm 8,85% tổng số đảng viên của đảng bộ xã, thị trấn. Việc thành lập các chi bộ cơ quan xã, thị trấn đã tạo thuận lợi cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng ở cơ sở và nêu cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Đồng thời phát huy được vai trò trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; thuận lợi trong việc lãnh đạo, triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên đang công tác ở cơ sở; công tác quản lý và phát triển đảng viên, quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ ở cơ sở được thuận lợi hơn Tuy nhiên trong quá trình thành lập do tính chất đặc thù của từng đảng bộ và đây là mô hình mới nên một số văn bản, hướng dẫn của cấp trên về tổ chức hoạt động của chi bộ chưa thật cụ thể; một số cấp ủy chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát, nắm tình hình hoạt động của chi bộ để có biện pháp khắc phục. Nhiều chi bộ nội dung sinh hoạt còn trùng lặp, chồng chéo với nội dung họp của đảng ủy hoặc nội dung giao ban với MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội, do đó đã phần nào ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả sinh hoạt của chi bộ chưa cao, từ đó giảm vai trò vị trí của chi bộ cơ quan xã, thị trấn… 

          Qua đánh giá kết quả sơ kết mô hình hoạt động của chi bộ cơ quan xã, thị trấn trên địa bàn, theo kiến nghị, đề xuất có 8 Đảng ủy xã đề nghị giải thể mô hình; 07 đảng ủy đề nghị tiếp tục duy trì; 01 đảng ủy không có kiến nghị đề xuất. Ban Thường vụ huyện ủy sẽ tiếp tục đề nghị cấp trên xem xét. Trước mắt BTV huyện ủy yêu cầu Đảng ủy các xã, thị trấn cần tập trung chỉ đạo chi bộ cơ quan xã, thị trấn rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc cho phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị; duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu, để chi bộ thực sự là nơi quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc phân công đảng viên hàng tháng đi dự sinh hoạt Đảng với chi bộ thôn, khu phố để nắm tình hình; thực hiện nghiêm túc Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú”./.

Bài trướcNgười thương binh giàu nghị lực
Bài tiếp theoHội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng khối huyện, thành phố 6 tháng đầu năm 2017