Hội nghị sơ kết hoạt động tín dụng chính sách 9 tháng đầu năm

Chiều 5/10, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Đình Nhuận – Phó giám đốc chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh; Đồng chí Ma Thị Cử – Uỷ viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chủ trì hội nghị./.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị Sơ kết

9 tháng đầu năm, các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả. Tổng nguồn vốn đến hết ngày 30/9 đạt trên 319 tỷ đồng, tăng so với 31/12/2020 là trên 6,2 tỷ đồng, tốc độ tăng trơngr 1,99%; doanh số cho vay đạt gần trên 72 tỷ đồng; tổng dư nợ trên 319 tỷ đồng, tăng so với 31/12/2020 là trên 6,3 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 2%. Công tác phối hợp hoạt động với các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác được thực hiện đúng quy định; hoạt động của 231 Tổ tiết kiệm và vay vốn thường xuyên được củng cố, chấn chỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ một số khó khăn vướng mắc trong thực hiện ủy thác cho vay trong những tháng đầu năm và đưa ra một số giải pháp thực hiện trong 3 tháng cuối năm. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân được biết về các chủ chương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với tín dụng Chính sách xã hội; Công tác huy động nguồn vốn và việc phối hợp đôn đốc, thu hồi một số trường hợp nợ quá hạn. Đồng thời thực hiện các giải pháp trong công tác tín dụng chính sách, tập trung rà soát các đối tượng vay vốn, giải ngân kịp thời, hoàn thành bền vững các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Hoàng Đình Nhuận – Phó giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh và đồng chí Ma Thị Cử – Ủy viên BTV, Phó chủ tịch UBND, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH huyện ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Ban đại diện HĐQT trong 9 tháng đầu năm. Đồng chí trưởng Ban đại HĐQT NHCSXH huyện đề Phòng giao dịch NHCSXH huyện, các đồng chí trong Ban đại diện quan tâm tập trung hoàn thành chỉ tiêu của 3 tháng cuối năm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nắm tình hình phối hợp với cơ sở để đôn đốc các món nợ quá hạn, lãi tồn; đề nghị các xã, thị trấn chỉ đạo, triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội; tập trung chỉ đạo nhân rộng mô hình phát triển kinh tế có giá trị cao; đối với NHCSXH huyện tạo mọi điều kiện cho người dân tiếp cận các nguồn vốn vay. Đề nghị các thành viên Hội đồng quản trị NHCSXH huyện, Phòng giao dịch NHCSXH huyện cần có các giải pháp cụ thể để giải quyết những vấn đề còn tồn tại hạn chế trong 9 tháng đầu năm. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn vay, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV, trực tiếp xuống cơ sở để thu hồi nợ; các thành viên trong HĐQT NHCSXH huyện phải có tinh thần đoàn kết nhất trí cao, tăng cường công tác phối hợp giữa NHCSXH huyện với các tổ chức chính trị xã hội và các xã thị trấn và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn./.

Bế Thị Châm