Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự huyện lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 – 2025

 Chiều ngày 22/3, Ban chỉ huy quân sự huyện Ba Bể tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội, đại biểu Đảng bộ quân sự huyện gắn với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kì 2020 – 2025 và ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 4 năm 2023. Đồng chí Dương Ngọc Thuyết – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư đảng ủy quân sự huyện chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Lưu Quốc Trung – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đại diện Ban tổ chức Huyện ủy, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, các đồng chí Đảng ủy viên BCH quân sự huyện, Bí thư phó bí thư trực thuộc đảng ủy quân sự huyện.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Sầm Quang Vĩnh – Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện báo cáo dự thảo sơ kết giữa nhiệm kì thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kì 2020 – 2025. Trong việc thực hiện nhiệm vụ tháng 3, Đảng ủy luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Lễ ra quân huấn luyện theo kế hoạch, Quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên, về chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên, chỉ đạo cơ quan, đơn vị bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất; Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu, phối hợp chuẩn bị tốt mọi mặt, tổ chức thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023; Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các bộ phận và Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn tổ chức phúc tra 100% quân nhân dự bị, kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định huy động 82 đồng chí quân nhân dự bị tham gia huấn luyện năm 2023; Tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm Kết luận số 21 – KL/TW của Ban chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Trong tháng 4, BCH Quân sự huyện tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: Lãnh đạo duy trì chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu cao; Lãnh đạo chỉ đạo tổ chức huấn luyện lực lượng quân binh chủng năm 2023 theo đúng kế hoạch đảm bảo an toàn tuyệt đối, đạt khá trở lên; Chỉ đạo tổ chức ôn luyện, tham gia thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đạt kết quả cao nhất; Lãnh đạo thực hiện nghiêm Kết luận số 21 – KL/TW của Ban chấp hành Trung ương, Kết luận số 01 – KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW, Chỉ thị số 87 – CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,…

Ảnh: Đồng chí Dương Ngọc Thuyết – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Dương Ngọc Thuyết – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Bí thư đảng ủy quân sự huyện nhấn mạnh từ nay đến năm 2025 Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, lãnh đạo đơn vị xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; xây dựng Đảng bộ,  cơ quan đơn vị vững mạnh, cùng với các lực lượng khác và nhân dân giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội của huyện./.

Tác giả: Nông Tịnh

Nguồn tin: Cộng tác viên