Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng khối huyện, thành phố 6 tháng đầu năm 2017

Sáng ngày 13/7, tại UBND huyện Ba Bể, hội đồng thi đua khen thưởng khối huyện, thành phố tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua – khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Minh – Trưởng Ban thi đua khen thưởng Sở nội vụ tỉnh Bắc Kạn; Bùi Thị Hoa – PBT TT HU Ba Bể; Cao Minh Hải – PBT, Chủ tịch UBND huyện Ba Bể – Phó trưởng khối thi đua khen thưởng; lãnh đạo UBND, Phòng Nội vụ, cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các huyện, thành phố. Đồng chí Chu Thị Huyền – PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn, Trưởng khối thi đua năm 2017 chủ trì hội nghị./.

Toàn cảnh hội nghị

Với đặc thù có nhiều đặc điểm, điều kiện tương đồng, trong 6 tháng đầu năm, các huyện, thành phố trong tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng của địa phương trên các lĩnh vực kinh tế – văn hóa – xã hội, thi đua trong khối nội chính, khối các cơ quan Đảng, MTTQ, các đoàn thể huyện và khối các xã, thị trấn. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát động phong trào thi đua có nhiều chuyển biến; Các chỉ tiêu thi đua chủ yếu trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cơ bản được đảm bảo tiến độ; một số lĩnh vực có bước tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2016; phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực cho phát triển kinh tế – xã hội tại các địa phương… Đối với công tác khen thưởng đã có nhiều đổi mới, chú trọng biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác, lao động, sản xuất, xây dựng quê hương, góp phần động viên, khích lệ kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn. Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào thi đua của của các huyện, thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: hình thức và nội dung giao ước thi đua còn đơn giản, chưa sát thực; nội dung, phương pháp tổ chức chưa được đổi mới; nhân tố điển hình trong phong trào thi đua còn ít, công tác tuyên truyền nêu gương nhân tố, điển hình trong thi đua hiệu quả chưa cao….

Phát huy những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, các huyện, thành phố trong khối thi đua sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, cụ thể: Đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua để nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến luật thi đua, khen thưởng và các quy định hướng dẫn liên quan nhằm nâng cao ý thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, của cán bộ đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ mới; Tiếp tục phát động các phong trào thi đua, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong lao động, sản xuất…