Hội nghị phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng giữa UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh với UBKT các huyện ủy, Thành ủy trong tỉnh Bắc Kạn

Ngày 13/6, Tại huyện Ba Bể Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng từ tháng 10/2013 đến tháng 6/2016, ký kết Quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng với UBKT các Huyện ủy, Thành ủy. Dự hội nghị có đồng chí Đại tá Lê Văn Bền – Phó Chủ nhiệm thường trực UBKT Đảng ủy Quân khu 1; đồng chí Cù Ngọc Cường – Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy; lãnh đạo Thường trực huyện ủy, UBKT các huyện, thành ủy trên địa bàn./.

 

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị


Trong hơn 2 năm qua, UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh đã phối hợp với UBKT các Huyện, Thành ủy làm tốt công tác tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Quân sự các địa phương kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Kiểm tra, giám sát theo Điều 30, điều 32 Điều lệ Đảng gắn với thực hiện NQTW4 và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Trong đó đã phối hợp kiểm tra được 11 lượt chi bộ và 176 lượt đảng viên; giám sát theo chuyên đề được 10 chi bộ và 96 đảng viên. Phát hiện, kiểm tra kết luận có 6 đảng viên vi phạm, đã thi hành kỷ luật 5 đồng chí. Bên cạnh đó, UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh đã phối hợp với UBKT các huyện ủy, thành ủy tham mưu kiện toàn các ủy viên UBKT Đảng ủy Quân sự huyện, thành phố đảm bảo theo đúng quy trình, thủ tục, nguyên tắc; phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho hơn 200 đồng chí là cán bộ cấp ủy viên, ủy viên UBKT Đảng ủy Quân sự huyện, thành phố…

 

Ảnh: Ký cam kết thực hiện quy chế phối hợp

Tại Hội nghị, trên cơ sở ý kiến thảo luận của đại biểu, UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tiếp thu, sửa đổi, bổ sung; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ 2016 – 2018 và ký quy chế phối hợp thực hiện giai đoạn 2015 – 2020. Theo đó, trong thời gian tới tập trung vào các nội dung chủ yếu như: Tiếp tục phối hợp quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng theo quy định Điều lệ Đảng; Chủ động phối hợp xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch công tác; tập trung phối hợp kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện chức năng tham mưu cho cấp ủy, HĐND, UBND về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; thường xuyên phối hợp chỉ đạo bồi dưỡng nâng cao năng lực tiến hành kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cấp ủy, cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, nhất là ở cấp cơ sở.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngọc Cường – Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh và UBKT các huyện ủy, thành ủy trên địa bàn tiếp tục làm tốt công tác phối hợp thực hiện tốt Quy chế kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; quán triệt, nâng cao hơn nữa nhận thức về ý nghĩa và sự phối hợp nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; nắm vững các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp trên để thực hiện có hiệu quả; chủ động phối hợp, tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra giám sát trong thời gian tới./.