Hội nghị phổ biến Nghị định số 155/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Ngày 13/7, UBND huyện Ba Bể tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Chủ tịch, phó chủ tịch, cán bộ phụ trách công tác địa chính các xã, thị trấn; doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lưu Quốc Trung – Phó chủ tịch UBND huyện./.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Ngày 18/11/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2017. Nghị định gồm 4 chương và 63 Điều với một số điểm mới nhằm mục đích tránh chồng chéo trong quá trình triển khai thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở; đồng thời, khung và mức phạt đã được chi tiết hóa, đảm bảo công bằng trong quá trình xử phạt; việc phân định thẩm quyền xử phạt của các lực lượng đảm bảo đúng pháp luật, rõ ràng, cụ thể và theo đúng chức năng nhiệm vụ của các cơ quan. Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm quản lý môi trường tại địa phương, nêu lên những điểm cần lưu ý và thảo luận các vấn đề cần làm rõ của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP, cụ thể như: Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền, thủ tục xử phạt, đặc biệt là việc phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm của các lực lượng; trách nhiệm và cơ chế phối hợp của các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Lưu Quốc Trong cho rằng các ý kiến thảo luận tại Hội nghị là cơ sở pháp lý, khoa học, khách quan và thực tiễn để góp phần tăng cường hiệu lực và hiệu quả thực thi pháp luật về môi trường. Nghị định số 155/2016/NĐ-CP đã quy định nhiều điểm mới so với trước đây, đặc biệt quy định trách nhiệm và cơ chế phối hợp của các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT. Sau hội nghị này, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn và các doanh nghiệp để tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai Nghị định nhằm thúc đẩy hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện ngày một tốt hơn./.