Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2010 – 2015

Ngày 14/4, Đảng bộ huyện Ba Bể tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 16. Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Dương Văn Tuyến – Phó Bí thư TT huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hà Văn Trường – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí trong BTV huyện ủy, thường trực huyện ủy, TTUBND huyện và các đồng chí UV Ban chấp hành huyện ủy Ba Bể khóa XX, nhiệm kỳ 2010 – 2015.

 Toàn cảnh hội nghị

       Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Bể lần thứ 16 tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, an ninh  – quốc phòng quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2014; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ về chương trình giảm nghèo nhanh và bên vững đối với  ác huyện nghèo và báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện các Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh; về công tác dân tộc; về công tác tôn giáo. Trong quý 1 năm 2014, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng nhìn chung tình hình phát triển KT-XH, AN-QP trên địa bàn huyện Ba Bể vẫn đạt những kết quả khả quan. Tổng thu ngân sách nhà nước 3,599 tỷ đồng, đạt 21,7% kế hoạch Tỉnh giao, đạt 112% so với cùng kỳ năm 2013. Về sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng vụ xuân hơn 1.600ha lúa, đạt trên 100% kế hoạch giao; chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định, không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn huyện. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo và triển khai tích cực. Sự nghiệp y tế – văn hóa – giáo dục được quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững và ổn định. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn; công tác phát triển đảng viên được chú trọng, trong quý, các tổ chức cơ sở Đảng đã kết nạp được 20 đảng viên mới, xét chuyển đảng cho 46 đảng viên dự bị và chuyển sinh hoạt đảng đi và đến cho 34 đồng chí. Góp phần nâng tổng số đảng viên trong toàn toàn đảng bộ lên 3.554 đồng chí. Hoạt động của Mặt trận các đoàn thể từng bước đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động và hướng về cơ sở tạo phong trào thi đua rộng khắp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xã hội của Đảng bộ huyện. Từ những kết quả đạt được và khó khăn tồn tại các đại biểu đã tập trung thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

       Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đ/c Nguyễn Hoàng Hiệp – Phó Bí thư tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Ba Bể đạt được trong quý I/2014, đồng thời đồng chí cho rằng để đạt được các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trong năm 2014 Đảng bộ huyện Ba Bể cần đẩy mạnh công tác lãnh chỉ đạo, quan tâm đầu tư cho các dự án phát triển kinh tế ở địa phương, đặc biệt là các dự án thuộc chương trình nghị quyết 30a của Chính phủ, phát triển sản xuất và đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tập trung chăm sóc tốt cây trồng vụ xuân, làm tốt công tác chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; xây dựng kế hoạch phát triển khu du lịch Hồ Ba Bể gắn với chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; rà soát và chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI vào năm 2015.

       Trên cơ sở những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn Tuyến – Phó Bí thư TT huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền cơ sở tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đặc biệt đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện trong năm 2014./.

Bài trướcBa Bể: Tập trung chăm sóc cây trồng vụ xuân
Bài tiếp theoBa Bể: Sẵn sàng cho vụ trồng rừng năm 2014.