Hội nghị khởi động dự án khai thác, sử dụng kiến thức bản địa trong bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy của đồng bào dân tộc thiểu số góp phần bảo vệ đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng tại vùng đệm Vườn quốc gia Ba Bể

Ngày 05/11, tại Vườn Quốc gia Ba Bể, Hội Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Ban Quản lý Vườn quốc gia Ba Bể, Quỹ môi trường Toàn Cầu, Chương trình tài trợ các dự án nhỏ bảo vệ môi trường (SGP), Chương trình phát triển Liên hiệp quốc đã tổ chức Hội nghị khởi động dự án khai thác, sử dụng kiến thức bản địa trong bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy của đồng bào dân tộc thiểu số góp phần bảo vệ đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng tại vùng đệm Vườn quốc gia Ba Bể. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám giám đốc Vườn quốc gia Ba Bể; Hạt trưởng hạt Kiểm lâm Ba Bể; lãnh đạo Đảng ủy, UBND 2 xã Quảng Khê, Hoàng Trĩ và 21 hộ dân tham gia các mô hình dự án./.  

Hội nghị khởi động dự án khai thác, sử dụng kiến thức bản địa trong bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy của đồng bào dân tộc thiểu số góp phần bảo vệ đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng tại vùng đệm Vườn quốc gia Ba Bể

Nhằm khai thác sử dụng kiến thức bản địa trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng của đồng bào dân tộc thiểu số góp phần bảo vệ đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng tại vừn đệm Vườn Quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Hội nghi đã được tuyên truyền nội dung dự án, hiệu quả của dự án đối với việc bảo vệ đa dạng sinh học, phòng cháy chữa cháy, tạo sinh kế cho người dân tại các khu vực vùng đệm Vườn quốc gia Ba Bể. Huy động hệ thống chính trị với tinh thần công khai, dân chủ, trách nhiệm với sự giám sát của người dân. Để dự án được triển khai đạt kết quả tốt, các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến cho cơ quan chủ trì, ban chủ nhiệm dự án.

Ảnh đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  Bắc Kạn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cơ quan chủ trì, ban chủ nhiệm dự án tổ chức thực hiện tốt các nội dung, đạt được mục tiêu đã được duyệt, cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương cần phối hợp với các đơn vị liên quan để dự án đạt kết quả cao nhất đem lại hiệu quả kinh tế – xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng đệm Vườn quốc gia Ba Bể.

                                                                           Tác giả: Vi Thanh Hữu

Nguồn tin: Trung tâm VHTTTT