Hội nghị Giao ban giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện và Thường trực HĐND, các Ban HĐND các xã, thị trấn lần thứ năm, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Hội nghị Giao ban giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện và Thường trực HĐND, các Ban HĐND các xã, thị trấn lần thứ năm, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 17/10/2019, Thường trực HĐND huyện Ba Bể đã tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện với Thường trực HĐND, các Ban HĐND các xã, thị trấn lần thứ năm, nhiệm kỳ 2016 – 2012 để đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2019.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Công tác chỉ đạo, điều hành của Thường trực HĐND, các Ban HĐND 02 cấp đã có sự đổi mới theo hướng tập trung, gần dân, tăng cường nắm bắt thông tin, công khai, minh bạch trong chỉ đạo, điều hành. Thường trực HĐND huyện và các xã, thị trấn đã tổ chức thành công kỳ họp thường kỳ giữa năm 2019, tại các kỳ họp đã xem xét thông qua 83 nghị quyết; việc tổ chức kỳ họp được đổi mới, dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, chất vấn và trả lới chất vấn. Hoạt động giám sát được chú trọng, từng bước đáp ứng yêu cầu, tập trung giám sát chuyên đề và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Thường trực HĐND, các Ban HĐND 02 cấp đã tổ chức được 37 cuộc giám sát chuyên đề tập trung vào các lĩnh vực được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm như: Lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, chế độ chính sách việc triển khai, thực hiện các chương trìn, dự án tại địa phương.… Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được triển khai thực hiện theo đúng quy định. Các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tích cực đóng góp ý kiến vào nội dung, chương trình kỳ họp, qua đó nâng cao trách nhiệm của đại biểu trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn. Việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ các cấp được triển khai hiệu quả, tạo thuận lợi trong việc tổ chức thi hành nhiệm vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan..

Từ nay đến cuối năm, Thường trực HĐND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo đôn đốc, triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện. Tổ chức khảo sát, giám sát theo chương trình giám sát 2019 và xây dựng chương trình công tác năm 2020. Tăng cường giám sát, đôn đốc việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND trước, trong và sau kỳ họp HĐND. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của HĐND. thực hiện tốt công tác tiếp dân, theo dõi giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đại diện cho Thường trực HĐND, các Ban HĐND các xã, thị trấn đã phát biểu trao đổi, thảo luận tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri; tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Bài trướcHỘI LHPN HUYỆN BA BỂ TỔ CHỨC HỘI THI “CÁN BỘ HỘI CƠ SỞ GIỎI” NĂM 2019
Bài tiếp theoXÉT XỬ SƠ THẨM RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN HÌNH SỰ