Hội nghị BCH đảng bộ huyện lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng 04/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Bể tổ chức Hội nghị lần thứ Chín (mở rộng) để đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – TUV, Bí thư huyện ủy trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Cao Minh Hải – Phó bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lưu Quốc Trung – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ huyện, các đồng chí ủy viên BTV huyện ủy, ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc, thủ trưởng các cơ quan ban, ngành, các đồng chí chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị BCH đảng bộ huyện lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ huyện Ba Bể đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ bản đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Cụ thể, diện tích gieo cấy lúa thực hiện được 1.675ha, đạt 97% kế hoạch; cây ngô 1.135 ha, đạt 99% kế hoạch; bí xanh thơm trồng được 185 ha đạt 123% kế hoạch; 26 ha khoai lang đạt 105% kế hoạch; diện tích ao nuôi 124 đạt 101% kế hoạch; thể tích cá lồng trên 2.495 m3 đạt 108% kế hoạch; công tác trồng rừng được trên 475 ha đạt 113% kế hoạch; công tác thu ngân sách đạt trên 38 tỷ bằng 83% kế hoạch; giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản được trên 26 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch; tổ chức thành công sự kiện xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm và sản phẩm Ocop gắn với du lịch trải nghiệm; Tuần du lịch – di sản văn hóa Ba Bể năm 2022 và đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc tổ chức tại huyện; Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm; chất lượng giáo dục được nâng cao; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định; Công tác xây dựng đảng, củng cố chính quyền, đoàn thể được tăng cường…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận bàn giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, hạn chế còn tồn tại nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đảng bộ huyện Ba Bể đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cho những tháng còn lại của năm 2022, tăng cường kiểm tra, chỉ đạo thực hiện chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng; chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ mùa đảm bảo đúng kế hoạch và khung thời vụ; thực hiện tốt công tác phát triển, chăm sóc tốt đàn vật nuôi; Chủ động phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”; Thực hiện tốt công tác trồng rừng, phòng, chống cháy rừng và bảo vệ rừng gắn với trách nhiệm của cơ quan, đơn vị; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Lâm nghiệp; Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tập trung chỉ đạo hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao đối với xã Hà Hiệu, các tiêu chí NTM đối với xã Mỹ Phương. Chỉ đạo hực hiện chương trình “Mỗi xã phường một sản phẩm”; đề án phát triển sản xuất một số cây trồng, vật nuôi có thế mạnh trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 – 2025 theo kế hoạch đã phê duyệt; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân các dự án, nguồn vốn xây dựng cơ bản. Tăng cường công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách, công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên đất, khoáng sản, môi trường và trật tự xây dựng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, thực hiện tốt công tác phát triển du lịch, công tác bảo vệ môi trường, nhất là khu vực trung tâm thị trấn Chợ Rã và Hồ Ba Bể …

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư huyện ủy Nguyễn Ngọc Sơn yêu cầu các ban ngành, đoàn thể, cấp ủy chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa đảm bảo đúng khung thòi vụ; đẩy mạnh công tác chăn nuôi tái đàn, chủ động phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ; tập trung chỉ đạo xây dựng xã Hà Hiệu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và phấn đấu đưa xã Mỹ Phương về đích nông thôn mới trong năm 2022; thực hiện tốt chương trình mỗi xã phường một sản phẩm và đề án phát triển một số cây trồng vật nuôi có thế mạnh của địa phương; tăng cường công tác thu ngân sách, công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên đất, nước, khoáng sản và trật tự xây dựng; quan tâm thực hiện công tác bảo vệ môi trường nhất là trung tâm xã, thị trấn đặc biệt là khu vực Hồ Ba Bể; đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản; thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2022,  đảm bảo giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đồng chí Bí thư huyện ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư các Chi Đảng bộ trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung, Nghị quyết, kết luận hội nghị lần thứ chín BCH Đảng bộ huyện khóa XXII; Tăng cường công tác kiểm tra, nắm chắc tình hình địa bàn được phân công phụ trách, xử lý và giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở …./.

 Tác giả: Bế Thị Châm

Nguồn tin: Trung tâm VHTTTT