Hội nghị báo cáo viên tháng 11 năm 2016

Ngày 23/11, Ban tuyên giáo huyện ủy phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 11 và triển khai một số văn bản liên quan đến công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế./.

 

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị báo cáo viên tháng 11 năm 2016.


Hội nghị báo cáo viên tháng 11 đã triển khai một số nội dung cơ bản của Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII; Kết quả phát triển kinh tế xã hội của huyện trong 10 tháng đầu năm 2016; Ngoài ra cũng tại hội nghị này, bảo hiểm xã hội huyện đã phối hợp triển khai một số văn bản liên quan đến công tác bảo hiểm xã hội và khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Qua hội nghị, các báo cáo viên sẽ nắm bắt được thông tin quan trọng để về phổ biến, triển khai tại đơn vị mình đạt hiệu quả.