Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Bể lần thứ 22

Ngày 16/7, BCH đảng bộ huyện Ba Bể đã tổ chức hội nghị lần thứ 22 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2015; thống nhất các công việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI và thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ./.

 

Ảnh:  Đồng chí Dương Văn Tuyến – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.


Trong 6 tháng đầu năm 2015, Đảng bộ huyện Ba Bể đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ bản đạt các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khả quan với tổng diện tích gieo cấy các loại cây trồng vụ xuân vượt kế hoạch; dự ước tổng sản lượng lương thực có hạt vụ xuân đạt trên 15.700 tấn, bằng 103% kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm; chất lượng giáo dục được nâng cao; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Công tác xây dựng đảng, củng cố chính quyền, đoàn thể được tăng cường. Công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở được đảm bảo đúng tiến độ đồng thời tích cực chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được thì nhiều chỉ tiêu còn đạt thấp so với kế hoạch đề ra như thu ngân sách mới đạt trên 6,9 tỷ đồng bằng 39% kế hoạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được trên 1.300 giấy bằng 1,9% kế hoạch, trồng rừng đạt 71,5% kế hoạch, giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản đạt 24,9% kế hoạch, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn diễn biến phức tạp…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận bàn giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, hạn chế  còn tồn tại nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015. Trong đó đồng chí Bí thư huyện ủy Dương Văn Tuyến yêu cầu các đơn vị chuyên môn cần nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra như công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu ngân sách,  giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản và triển khai các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng  nông thôn mới. Đặc biệt trước mắt cần chú trọng công tác chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI và tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, chuẩn bị các điều kiện cho các em học sinh bước vào năm học mới 2015 – 2016. Tại hội nghị lần này, BCH đảng bộ huyện Ba Bể cũng đã thực hiện quy trình bỏ phiếu tín nhiệm chức danh ủy viên ủy ban kiểm tra huyện ủy đối với đồng chí Hoàng Kim Khí với 100% số phiếu tán thành.