Hội LHPN huyện Ba Bể: Tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Thực hiện kế hoạch số 23/KH-BTV ngày 17/5/2017 của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Bắc Kạn lần thứ VIII. Ngày 20/7/2017 Hội LHPN huyện Ba Bể đã tiến hành tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 tới toàn thể các đồng chí là ủy viên Ban chấp hành hội phụ nữ 16 xã, thị trấn.

Tham dự hội nghị có 157 đồng chí ủy viên Ban chấp hành Hội LHPN 16 xã, thị trấn. Hội nghị đã triển khai nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm: Những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá, những nhóm giải pháp; những điểm mới của phong trào thi đua, các cuộc vận động, những điểm mới của Điều lệ Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XII nhiệm kỳ 2017 – 2022 (Sửa đổi, bổ sung).

Toàn cảnh hội nghị

Với mục tiêu phát huy nội lực, phụ nữ Ba Bể tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về giới, bình đẳng giới góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu vì bình đẳng và phát triển của phụ nữ; Tiếp tục củng cố xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, tích cực cùng địa phương thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp.

Việc tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết là hết sức cần thiết, giúp cung cấp những nội dung cơ bản nhất, cốt lõi nhất về Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tới các chị là ủy viên Ban chấp hành Hội phụ nữ các xã, thị trấn. Nâng cao nghiệp vụ công tác hội, phát huy tinh thần trách nhiệm để tổ chức thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động và 3 nhiệm vụ trọng tâm của hội một cách thiết thực, hiệu quả nhất góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Ba Bể khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, thúc đẩy phong trào phụ nữ trên địa bàn huyện ngày càng phát triển./.