HỘI LHPN HUYỆN BA BỂ TÍCH CỰC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI

Trong những năm gần đây tình hình hội viên, phụ nữ đi lao động trái phép tại Trung Quốc gây khó khăn cho công tác quản lý của Hội LHPN các cấp và tiềm ẩn nguy cơ trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người. Vì vậy công tác tuyền truyền phòng, mua bán người ngày càng được Hội LHPN huyện Ba Bể tích cực triển khai thực hiện.

Là huyện miền núi, đời sống của hội viên, phụ nữ còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hội viên nghèo chiếm 30%, một bộ phận chị em có trình độ dân trí thấp chưa hiểu được sự nguy hiểm, những rủi ro, hậu quả của nạn mua bán người và cách phòng, chống. Trong những năm qua, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện chỉ đạo cơ cở thường xuyên thăm nắm tình hình tư tưởng trong các tầng lớp phụ nữ về đời sống, nhu cầu, nguyện vọng và khuyến khích hội viên phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống mua bán người thông qua các buổi họp, sinh hoạt chi hội nhằm trang bị các kiến thức về âm mưu, thủ đoạn của tội phạm mua bán người tới hội viên, phụ nữ; cung cấp thông tin về những trường hợp đi lao động trái phép bị ngược đãi, tai nạn lao động… Tăng cường cung cấp thông tin thị trường lao động ngoài nước và xuất khẩu lao động an toàn. Từ năm 2016 đến nay, Hội đã tổ chức được 238 buổi tuyên truyền thu hút hơn 12.000 lượt hội viên, phụ nữ tham gia.

Trong năm 2018, Hội LHPN huyện tổ chức được 05 hội nghị truyền thông về phòng, chống mua bán người theo cụm, với 235 đại biểu là Ban Chấp hành Hội LHPN cơ sở, chi hội trưởng và đại diện hội viên. Tại hội nghị, Báo cáo viên Công an huyện và Hội LHPN huyện đã trao đổi, báo cáo các nội dung về tình hình mua bán người, các vụ án xảy ra trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong những năm qua. Những thủ đoạn của tội phạm mua bán người, cuộc sống của những người sau khi bị buôn bán; phụ nữ, trẻ em hãy biết cách bảo vệ mình; những nội dung cơ bản của Luật phòng, chống mua bán người.

Hội nghị truyền thông phòng, chống mua bán người năm 2018

 Thông qua công tác tuyên truyền, cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân đã có những thay đổi trong nhận thức, có thêm kiến thức và kỹ năng phòng, chống mua bán người, bước đầu tạo sự chuyển biến về hành động trong công tác phòng, chống mua bán người, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.