Hội khuyến học Ba Bể tổng kết công tác năm 2017.

Ngày 16/1, Hội khuyến học Ba Bể tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Trong năm qua, Hội khuyến học huyện Ba Bể đã xây dựng kế hoạch triển khai, nhân rộng các mô hình xã hội học tập giai đoạn 2016-2020. Qua công tác đánh giá xếp loại có hơn 750 hộ gia đình đạt danh hiệu ” Gia đình học tập”; 03 “Dòng họ học tập”; 133 khu dân cư đạt ” Cộng đồng học tập” hơn 50 ” Đơn vị học tập” ở cơ sở; Hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng thưởng cho học sinh học giỏi, giáo viên dạy giỏi với số tiền hơn 120 triệu đồng; Trong năm qua Hội mở thêm 69 lớp Trung tâm học tập cộng đồng; Phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện mở 01 lớp tập huấn với sự tham gia của 87 lượt người với nội dung chủ yếu là học tập Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, kiến thức về khoa học& đời sống. Năm 2018 Hội khuyến học Ba Bể đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tiếp tục xây dựng, phát triển củng cố tổ chức Hội; Tích cực tham mưu cho lãnh đạo địa phương trong công tác xây dựng xã hội hoc tập; Nhân rộng và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong công tác khuyến học.  Nhân dịp này Hội khuyến học tỉnh tặng giấy khen cho tập thể Chi Hội khuyến học TK4 Thị trấn Chợ Rã,  Hội khuyến học huyện tặng giấy khen cho 07 tập thể và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc công tác Hội năm 2017.