Hội đồng nhân dân huyện Ba Bể tổ chức thành công kỳ họp thứ Tám (kỳ họp chuyên đề) nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 09/9/2022, Hội đồng nhân dân huyện Ba Bể khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ Tám (Kỳ họp chuyên đề). Dự và phát biểu chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy.

Ảnh: Toàn cảnh Kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã xem xét, thảo luận các tờ trình về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; tờ trình dự thảo nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đợt 1, năm 2022; tờ trình dự thảo nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022; tờ trình dự thảo nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2022; tờ trình dự thảo nghị quyết phân bổ và giao dự toán vốn đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022; báo cáo về tình hình phân bổ các nguồn kinh phí tỉnh cấp bổ xung từ kỳ họp thứ Bảy đến nay. Kỳ họp đã thông qua Báo cáo thẩm tra của các Ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện về phân bổ nguồn vốn sự nghiệp và vốn đầu tư từ các chương trình đầu tư quốc gia, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022; Báo cáo của HĐND huyện về các công việc giải quyết giữa 2 kỳ họp thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND huyện (từ sau kỳ họp thứ bảy đến nay). Kỳ họp đã tập trung thảo luận về mức phân bổ nguồn vốn, quy trình thực hiện, thủ tục giải ngân các nguồn vốn để triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định và đạt kết quả tốt.

Ảnh: Đồng chí Cao Minh Hải – Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh đây là kỳ họp quan trọng để HĐND huyện xem xét, thảo luận, thống nhất phân bổ các nguồn lực để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia nhưng phải đảm đảo đúng nguyên tắc và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng chí yêu cầu UBND huyện khẩn trương rà soát lại các danh mục chưa được phê duyệt và sớm hoàn tất các thủ tục để trình HĐND huyện; ngay sau khi nghị quyết được ban hành UBND huyện phải cụ thể hóa ngay bằng các quyết định để triển khai tổ chức thực hiện. Đối với các cơ quan, ban ngành và các địa phương phải cụ thể hóa bằng những kế hoạch chi tiết để làm sao từ nay đến cuối năm giải ngân được hết nguồn vốn liên quan đến các chương trình mục tiêu quốc gia, tránh tồn đọng hoặc không giải ngân được…

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã thông qua 6 nghị đó là: Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bề vững đợt 1, năm 2022; nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2022; nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, năm 2022; nghị quyết phân bổ và giao dự toán vốn đầu tư thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và Nghị quyết kỳ họp thứ tám (Kỳ họp chuyên đề) khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Tác giả: Thái Xuân

Nguồn tin: Trung tâm VHTTTT