Hội đồng nhân dân huyện Ba Bể: Phát huy vai trò của người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện Ba Bể khoá XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021. Hoạt động của HĐND huyện đã và đang có những bước chuyển mình tích cực thể hiện sự nỗ lực để xứng đáng với vai trò là cầu nối đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn./.

 

Cùng có mặt tham gia một buổi tiếp xúc của các vị đại biểu HĐND huyện tại xã Cao Thượng, chúng tôi cảm nhận rõ sự kỳ vọng của cử tri trong các buổi tiếp xúc. Với mong muốn đại biểu HĐND sẽ là cầu nối để đưa những tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân địa phương tới cấp có thẩm quyền, nhiều cử tri đã bày tỏ sự tin tưởng và trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND cũng như hiệu quả sau những buổi tiếp xúc cử tri.  Ông Nông Quang Huy – Cử tri thôn Phia Khính xã Cao Thượng bày tỏ: “Đối với những người dân như ông thì tham dự tiếp xúc cử tri là một hoạt động rất thiết thực để người dân có cơ hội được bày tỏ những ý kiến đối với các cấp các ngành có thẩm quyền từ đó có những giải pháp giúp người dân giải quyết những vấn đề khó khăn trong đời sống”.

 

Ảnh: Đại biểu HĐND huyện Ba Bể tiếp xúc cử tri tại xã Cao Thượng.


          Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện Ba Bể đã tổ chức được 3 kỳ họp, 21 hội nghị tiếp xúc cử tri  tại cơ sở với trên 900 cử tri tham dự thu được trên 750 lượt ý kiến. Thực tế cho thấy, vị trí, vai trò của HĐND huyện không những được xác định trong quá trình thực hiện chức năng của HĐND mà còn thể hiện trong các nhiệm vụ khác nhau của HĐND, trong đó có hoạt động tiếp xúc cử tri. Đây là một nhiệm vụ thiết yếu, quan trọng của đại biểu dân cử. Những năm gần đây, vấn đề này cũng được HĐND huyện Ba Bể quan tâm đúng mức. Trước và sau các kỳ họp thường kỳ, đại biểu HĐND đã dành thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, thu thập, tổng hợp tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Các cuộc tiếp xúc cử tri đều được diễn ra dân chủ, bình đẳng giữa đại biểu dân cử với cử tri; người nói và người nghe gắn bó, gần gũi, những ý kiến thực tế xuất phát từ tâm tư, nguyện vọng của chính người dân. Trong những năm gần đây, vị trí của HĐND huyện được thể hiện ngày càng rõ hơn, nhất là từ khi Luật Tổ chức HĐND và UBND được sửa đổi năm 2003. Theo đó, HĐND cấp huyện có thêm ủy viên thường trực cùng hoạt động chuyên trách với phó chủ tịch HĐND. Hoạt động của HĐND huyện từng bước có nhiều chuyển biến tích cực. Với số lượng thường trực được tăng cường, cùng chất lượng đại biểu từng bước được bảo đảm, cùng với những đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp, HĐND huyện luôn thể hiện rõ được vai trò và vị thế cơ quan quyền lực Nhà nước trong hệ thống chính trị trên địa bàn. Với trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, cùng với những đổi mới quan trọng trong quá trình hoạt động đã tạo tiền đề tác động tích cực đến hoạt động của HĐND huyện. Điều đó thể hiện ở chức năng quyết định của HĐND tại các kỳ họp. HĐND huyện đã bố trí thời gian phù hợp để thảo luận kỹ và quyết định thông qua các nghị quyết thực hiện trên địa bàn. Các tờ trình, dự thảo nghị quyết được UBND chuẩn bị chu đáo; các ban liên quan của HĐND thẩm tra kỹ lưỡng, tạo cơ sở để đại biểu HĐND thảo luận và quyết định. Ông Lý Đức Tuyền – Phó chủ tịch HĐND huyện cho biết : Về cơ bản, những vấn đề được HĐND huyện quyết định đều xuất phát từ nguyện vọng của nhân dân, phù hợp với lòng dân, vì lợi ích của nhân dân và có ý nghĩa thiết thực tại địa phương được nhân dân đồng tình ủng hộ và được các ban ngành, các cấp triển khai và thực hiện có hiệu quả. Hoạt động giám sát của HĐND và Thường trực HĐND đã có nhiều cải tiến, đổi mới, chất lượng hiệu quả giám sát từng bước được nâng cao. Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề thiết yếu của địa phương, những vấn đề mới phát sinh xuất phát từ yêu cầu thực tế, ý kiến nguyện vọng của cử tri.

 

Ảnh: Nhiều ý kiến cử tri được bày tỏ tại các hội nghị tiếp xúc cử tri


Có thể nói, nhờ chú trọng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động nên thời gian qua,  HĐND huyện Ba Bể đã phát huy tốt vai trò là cơ quan quyền lực của nhà nước ở cơ sở, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của nhân dân, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn, góp phần, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Qua đó, đã củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền địa phương, tạo môi trường ổn định để huyện ngày càng phát triển vững mạnh.

 

 

Bài trướcBa Bể tổ chức thành công kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX nhiệm kỳ (2016 – 2021)
Bài tiếp theoBa Bể tích cực triển khai Nghị định 46 của Chính Phủ